Ingezonden persbericht


Utrecht, 6 september 2001

Persbericht

Verbetering mineralenbenutting in de biologische landbouw vraagt integrale benadering

Op 5 september is het eerste exemplaar van de handzame brochure ´Mineralenbenutting in de biologische landbouw´ overhandigd aan Huib Bor, voorzitter van de vakgroep biologische landbouw.

De brochure is het eerste boek met daarin alle kennis en ervaring op het gebied van mineralenbenutting in de biologische landbouw. Wij zijn daar blij mee want hiermee kunnen biologische boeren en tuinders hun voordeel doen , aldus de vakgroepvoorzitter. Door een betere verzorging van de mineralenstromen op het bedrijf kan er flinke milieuwinst worden geboekt. En dan moeten we niet alleen kijken naar mestkwaliteit en het moment van bemesten maar ook naar vruchtwisseling, de inzet van groenbemesters en de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Als vakgroep gaan wij voor een scherpe bemestings- en mineralenstrategie die zorgt voor verdere onderbouwing van het positieve imago van biologische landbouw en EKO-producten. Optimalisatie heeft tijd nodig, het gaat vaak om verandering in het bouwplan en voordat die volledig is doorgevoerd zijn we een aantal jaren verder , volgens Bor

In de brochure is aangegeven dat regelgeving biologische ondernemers aanzet om kritischer naar de mineralenbenutting te kijken. Per 24 augustus 2000 geldt volgens de EU-wetgeving biologische landbouw dat er maximaal 170 kg N per hectare per jaar uit dierlijke mest mag worden gebruikt. Bovendien moet een steeds groter deel van de aangevoerde mest biologisch zijn. Per 1 januari 2002 is 20% biologische mest verplicht.

De brochure is het tastbare eindproduct van het driejarige demonstratieproject ´Optímalisatie Mineralenbenutting van Platform Biologica, uitgevoerd door DLV en het Louis Bolk Instituut. Drie jaar lang zijn dertig biologische akker- en tuinbouwbedrijven gevolgd en geadviseerd in verbetering van de mineralenbenutting. De deelnemende bedrijven hebben laten zien dat het mogelijk is aanzienlijk preciezer te bemesten dan gemiddeld het geval is, met behoud van opbrengsten en rendement. In de brochure komen achtereenvolgens de verschillende factoren aan bod die een rol spelen bij het realiseren van een evenwichtige mineralenbenutting: de bodem, het gewas, groenbemesters, meststoffen, rekenregels en mineralenbalansen. Ook komt het computermodel NDICEA dat de stikstofdynamiek van de bodem in kaart brengt en de specifieke aanpak van vijf bedrijven in beeld.

Meer informatie:

Platform Biologica: Sjors Willems, tel. 030 2339970 (dinsdag en donderdag bereikbaar)

Louis Bolk Instituut: Chris Koopmans of Geert-Jan van der Burgt, tel. 0343 - 523860

Foto van de overhandiging is beschikbaar.

De brochure kost 25 gulden en is te bestellen bij het Louis Bolk Instituut onder vermelding van bestelnummer LBO6l.

Platform Biologica is de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

Deel: ' Verbetering mineralenbenutting biologische landbouw '
Lees ook