Gemeente Papendrecht

Laatste update: 17.07.2001 Bekendmaking

Verbetering toegang waterbus

Bij de bouw van de woningen rondom Het Havenhoofd en het Veerplein is rekening gehouden met een nieuwe toegang naar de waterbus. De huidige toegang is een tijdelijke oplossing en sluit naar onze mening niet aan op de kwaliteit van de omgeving.
Om deze situatie te verbeteren heeft bureau Juurlink en Geluk Stedenbouw en Landschap te Rotterdam opdracht gekregen om de toegang van de waterbus naar Dordrecht te verbeteren. Dit bureau heeft ook de overige gedeelten van de buitenruimte ontworpen. De werkzaamheden, die het sluitstuk vormen van het woonrijpmaken van het Veerplein / Het Havenhoofd, zijn nu zover gevorderd dat binnenkort tot uitvoering kan worden overgegaan.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

- grondwerk t.b.v. keermuren en bestrating;
- aanbrengen betonnen keermuren;

- aanbrengen bestrating;

- aanbrengen prefab traptreden;

- aanbrengen basaltonverharding.
Door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is bepaald dat deze werken in de week van 15 oktober 2001 gerealiseerd moeten zijn, omdat de werkzaamheden plaatsvinden in de dijkkering. Het is de bedoeling dat in de week van 20 augustus 2001 wordt begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden.

Het straatwerk voor de woningen van Het Havenhoofd valt buiten de werkzaamheden, zodat de bereikbaarheid van de woningen gewaarborgd blijft.
Het is mogelijk dat u vragen of opmerkingen heeft omtrent dit plan. Wij stellen u in de gelegenheid om naast het inzien van het plan ook toelichting te vragen op het plan, welke gedurende vijf weken (vanaf maandag 16 juli 2001 t/m 17 augustus 2001) ter inzage ligt op het Ingenieursbureau (kamer 3.16). U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van het Ingenieursbureau, telefoon 078 - 6418392 of 078 - 6418384.

Papendrecht,19 juli 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J. H. van de Zedde C. J. M. de Bruin
van de woning G. Groen van Prinstererstraat 9;


- Op 28 juni 2001 voor het oprichten van 56 koopwoningen in Oostpolder (Vlek 2B);


- Op 28 juni 2001 voor het oprichten van 35 senioren huurappartementen in Oostpolder (vlak 2B);


- Op 4 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 5;


- Op 4 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 7;


- Op 6 juli 2001 voor het oprichten van een tuinhuisje achter de woning Riethaak 12;


- Op 6 juli 2001 voor het oprichten van een tuinhuisje voor de woning Karel Doormanlaan 12;


- Op 9 juli 2001 voor het plaatsen van 1 dakkapel op het voordakvlak van de woning Appeldreef 37;


- Op 9 juli 2001 voor het vergroten van de woning Wipmolen 2;

- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een loods Noordhoek 7;

- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een woning in Oostpolder (kavel 2).

- Op 11 juli 2001 voor het uitbreiden van de productiehal en het bouwen van een kantoor aan Nanengat 11.

Afgegeven sloopvergunning
Op 16 juli 2001 voor het slopen van een deel van het kantoorgebouw aan de Rietgorsweg 6.

Papendrecht, 19 juli 2001.

Deel: ' Verbetering toegang waterbus Papendrecht '
Lees ook