Provincie Friesland

Persberichten

Tijdelijke maatregelen verbetering verkeersveiligheid kruispunt De Tike

Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten voorstellen om in de provinciale weg N356 op het kruispunt De Tike, tijdelijk maatregelen te treffen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. De maatregelen bestaan uit het maken van een vak op de hoofdrijbaan voor linksafslaand verkeer. Daarnaast komt er halverwege de rijbaan een zogeheten opstelvak voor (brom)fietsers. Zij kunnen hierdoor de weg in twee keer oversteken.
Provinciale Staten wordt ook voorgesteld het benodigde krediet, 450.000,-
( 204.201) beschikbaar te stellen.
Vervolgprocedure: 17 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 6 november Provinciale Staten

Deel: ' Verbetering verkeersveiligheid N356 op kruispunt De Tike '
Lees ook