Nieuws Gemeente Groningen


Verbetervoorstellen leerlingenvervoer

3 februari 1999

Het college van B&W heeft verbetervoorstellen voor het leerlingvervoer besproken en zal deze voorleggen aan de gemeenteraad. De verbetervoorstellen kunnen dienen als thema's voor het debat over de uitvoering van de regeling leerlingvervoer, dat onderwijswethouder Henk Pijlman enige tijd geleden aankondigde.
Naar aanleiding van het rapport van de ombudsvrouw over de klachten in de uitvoering van de regeling leerlingvervoer, heeft de dienst OCSW verbetervoorstellen opgesteld.
In de reactie op het rapport van de ombudsvrouw worden overigens de door de ombudsvrouw behandelde klachten door de directie onderwijs van OCSW nogal genuanceerd.
In deze reactie staan tevens verbetervoorstellen, die kunnen dienen als thema's voor het debat over de uitvoering van de regeling. Voorstellen ter verbetering worden o.a. gedaan op het gebied van het tijdstip van indienen van de aanvraag en of dit ieder jaar nodig is; op het gebied van de adviezen van het Centraal Meldpunt Zorg en die van de commissie van onderzoek; over de bereikbaarheid van de dienst en de afdoening van de aanvragen; en over het begeleid openbaar vervoer.

Deze suggesties zullen worden besproken in de raadscommissie JOS (Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport) van 10 februari a.s.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbetervoorstellen leerlingenvervoer Groningen '
Lees ook