Gemeente Waterland


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2003 een besluit genomen, waardoor het verboden is binnen aangewezen gebieden op straat, alcoholhoudende drank te nuttigen. Ook is het niet toegestaan aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank in bezit te hebben.

Als gebieden zijn aangewezen de bebouwde kommen van de kernen Monnickendam, Broek in Waterland, Marken en Ilpendam van de gemeente Waterland, alsmede het recreatiegebied Hemmeland bij Monnickendam.

Overlast nabij 't Spil
Dit besluit wordt noodzakelijk geacht om te kunnen optreden tegen met name samenscholende jongeren die overlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Deze overlast kan zowel overdag, s avonds als s nachts plaatsvinden en wordt door steeds meer mensen als bedreigend ervaren. Er wordt dan veel lawaai gemaakt, met brommers en scooters heen en weer gereden, in portieken geurineerd, met blik en glaswerk gegooid, zowel op straat als in tuinen.

Op dit moment vindt veel overlast plaats op en nabij het winkelcentrum t Spil en nabij de scholen in Monnickendam. Uit preventieve overwegingen worden ook een aantal andere kernen en het Hemmeland, waar geregeld activiteiten plaatsvinden, aangewezen. Zowel de gemeente als de politie vinden deze overlast onaanvaardbaar. Met de aanwijzing van gebieden kan de politie voortaan optreden als sprake is van overlast waarbij alcoholhoudende drank in het spel is. Het zal hierbij niet blijven bij een waarschuwing. De politie kan ook procesverbaal opmaken en alcoholhoudende drank in beslag nemen.

Het besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis, bureau Algemene zaken. Deze aanwijzing heeft plaatsgevonden op grond van het bepaalde in artikel 47, lid 1 in de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland. Het verbod geldt niet voor terassen.

Deel: ' Verbod drank op straat gemeente Waterland '
Lees ook