Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

11-02-2003
Verbod op ritueel slachten blijft

Dinsdag 11 februari 2003 - CHAAM/BREDA - De rechtbank in Breda verwacht geen wanordelijkheden als er vandaag geen rituele slachtingen mogen plaatshebben bij slager C. Nikkessen in Chaam. Het eerder door B en W van Alphen-Chaam ingestelde verbod op het slachten van 87 schapen in het kader van het islamitisch offerfeest blijft dan ook van kracht.
Dat is de uitkomst van de spoedprocedure die een van de omwonenden van de slagerij had aangespannen bij de rechtbank in Breda. Aanleiding voor de procedure was het feit dat burgemeester P. van Campenhout van Alphen-Chaam het vorige week dinsdag genomen collegebesluit om het rituele slachten te verbieden een dag later al weer had geschorst. Van Campenhout meende dat er reden was voor 'ernstige vrees' voor verstoring van de openbare orde als de moslims, die vandaag aan de viering van het offerfeest beginnen, bij de slager in Chaam onverwacht voor een gesloten deur zouden komen te staan.
Of de betrokken moslims, voor het overgrote deel afkomstig uit Breda, vandaag nog op een of andere manier in actie zullen komen tegen het slachtverbod, was gisteravond niet duidelijk. El Bodiaa, woordvoerder van de moskee in Breda, kon hierover desgevraagd geen uitsluitsel geven.

Belang

Burgemeester P. van Campenhout reageerde teleurgesteld op de ook voor hem negatief uitgepakte uitspraak. "Ik betreur het dat het voor de moslimgemeenschap zo is verlopen, maar een ander middel om de zaak voor hen te redden was er niet meer. Ik zal morgenochtend samen met slager Nikkessen de mensen opvangen die vergeefs naar Chaam zijn gekomen", aldus Van Campenhout.
Het collegebesluit van vorige week dinsdag om een slachtverbod in te stellen, was voortgevloeid uit een eerdere uitspraak van de Raad van State. Die stelde het afgelopen najaar vast dat er te veel onduidelijkheid bestaat over het aantal dieren dat bij Nikkessen op grond van de verstrekte Milieuvergunning mag worden geslacht. In verband hiermee besloot het college een verbod op het ritueel slachten in te stellen.
Omdat het ritueel slachten van offerdieren voor moslims van essentieel belang is, besloot Van Campenhout na het collegebesluit te gaan overlegen met Nikkessen, moslimorganisaties en de politie. Hij kwam tot de slotsom dat er voor de moslims die bij de Chaamse slager hadden geboekt op zo korte termijn geen enkele alternatieve slagerij te vinden zou zijn. "En het offerfeest begint morgen (vandaag, red.). Het is dan niet fatsoenlijk om tegen mensen van een bepaald geloof slechts een paar dagen van tevoren te zeggen, dat de rituele slachting niet doorgaat. En je kunt ook niet tegen hen zeggen 'Kom volgende week of over twee maanden nog maar eens terug. Of sla het een keertje over'", zo motiveerde hij gisteren voor de bestuursrechter zijn beslissing het collegebesluit tot komende vrijdag op te schorten.

Gemeentewet

De Alphen-Chaamse burgemeester hoopte hiermee ordeverstoringen in de vorm van bijvoorbeeld illegale slachtingen van schapen te voorkomen. Hij beriep zich daarbij op een artikel in de Gemeentewet, die een burgemeester 'bevelsbevoegdheid' geeft indien er ernstige vrees bestaat voor verstoringen van de openbare orde. Mr. Wagenaar, raadsman van de betrokken omwonende, vond dat Van Campenhout hiermee 'stigmatiserend' bezig is geweest. "U gaat er al op voorhand van uit dat een bepaalde bevolkingsgroep ellende gaat schoppen, omdat ze hun feest niet kunnen vieren. Ik vind dat nogal wat", aldus Wagenaar tijdens de zitting.
Hij vond ook dat zowel de gemeente als Nikkessen al in een veel eerder stadium in de richting van de moslims duidelijk hadden kunnen maken, dat het ritueel slachten in het gedrang dreigde te komen. Hij verwees daarbij naar het feit dat de Raad van State al in november een uitspraak deed over de Milieuvergunning.

Volgeboekt

Maar volgens slager C. Nikkessen lagen de afspraken toen al vast. "Al direct na het offerfeest van vorig jaar waren alle slagers al weer volgeboekt, want er is te weinig capaciteit in Nederland voor het ritueel slachten", aldus Nikkessen. Hij wees er daarnaast op dat het verbod onverwacht kwam, omdat er nooit eerder problemen zijn geweest rond het ritueel slachten in Chaam.
Welke overwegingen aan de uitspraak van de rechtbank ten grondslag hebben gelegen, was gisteren nog niet bekend. De motivering wordt later deze week bekendgemaakt.

Gelezen in:

Deel: ' Verbod op ritueel slachten Alphen Chaam blijft '
Lees ook