Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Persbericht ministerraad
24 mei 2002

Verbod op verkoop salmonella-eieren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de verkoop van met salmonella besmette pluimvee-eieren te verbieden. Ondanks de inspanningen van producenten is de besmetting van deze eieren met salmonella nog onaanvaardbaar hoog. Besmette eieren geven bij deskundig gebruik in de keuken geen problemen, maar in de praktijk worden de voorzorgsmaatregelen (goed verhitten, voorkomen van kruisbesmetting) onvoldoende in acht genomen. Hierdoor neemt het risico van ernstige voedselinfecties toe bij vooral ouderen, zieken en zwangere vrouwen. Het kabinet heeft daarom besloten de wettelijke maatregelen ter bescherming van de consument tegen deze voedselinfecties aan te scherpen. Met salmonella besmette eieren mogen alleen nog worden gebruikt door industriële bereiders van levensmiddelen en door de eiproductenindustrie voor de bereiding van (gepasteuriseerde) eiproducten. De verkoop aan detailhandel, consumenten, instellingen, restaurants en cateringbedrijven wordt verboden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Daarnaast zal het worden gezonden aan de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie.

RVD, 24.05.2002Deel: ' Verbod op verkoop salmonella-eieren '
Lees ook