Rechtbank AssenVerbod op vossenjacht in Drenthe

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 24-03-2003

Het gaat in deze zaak om een aanwijzing van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe op grond waarvan het voor houders van jachtaktes toegestaan is om binnen het grondgebied van de provincie op vossen te jagen.
De bestuursrechter (voorzieningenrechter) heeft de aanwijzing geschorst wegens een onzorgvuldige voorbereiding en een motiveringsgebrek. Daartoe heeft de bestuursrechter verwezen naar het doel van de Flora- en faunawet en de Memorie van Toelichting daarbij. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de noodzaak van de maatregel (de aanwijzing) onvoldoende is aangetoond en onderbouwd. Een deugdelijke motivering ontbreekt, terwijl deze des te meer van belang is, nu gedeputeerde staten geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een faunabeheerplan te laten opstellen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF6171

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...id=11165&i=8&ti=3 http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11165&i=&ti= . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...id=11165&i=8&ti=3 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbod op vossenjacht in Drenthe '
Lees ook