Voedingscentrum
Zitten er verboden hormonen in varkensvlees?
4 juli

Op basis van aanvullend onderzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID) is op 29 varkenshouderijen inderdaad gebruik van het hormoon MPA (medroxyprogesteron-acetaat) vastgesteld. De aangetroffen hoeveelheid MPA is echter zo klein dat deze niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens. Omdat groeihormonen in Europa verboden zijn bij de productie van vlees, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de bedrijven inmiddels geblokkeerd om te voorkomen dat het vlees verkocht wordt. Het eten van het vlees van deze varkens heeft geen risico voor de gezondheid.

Vorige week werd het hormoon al aangetoond in monsters van tien zeugen van één bedrijf. De zeugen hebben deze synthetische vorm van progesteron binnengekregen met hun voer. Uit het aanvullend onderzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID) blijkt nu dat het hormoon ook in varkens van andere bedrijven is aangetroffen. Op dit moment zijn daarom 29 varkenshouderijen gesloten. De varkens van deze bedrijven worden niet meer geslacht.

De hoeveelheid MPA die uit de monsters naar voren kwam, is zo klein dat deze niet schadelijk is voor de consument. Voedingsmiddelen als melk en boter bevatten van nature veel meer progesteron. MPA mag echter niet in het vlees voorkomen. Daarom wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het vlees met MPA bij de consument terechtkomt. Nog aanwezig vlees met het verboden hormoon wordt vernietigd.

De aanwezigheid van MPA kwam aan het licht toen er onderzoek werd ingesteld bij drie varkensfokbedrijven met vruchtbaarheidsproblemen. De zeugen werden niet of heel moeilijk drachtig. Het voer dat ze kregen bleek MPA te bevatten. Nadat werd overgegaan op ander voer, waren de problemen vrijwel verdwenen. Op dit moment worden de overige zeugen, vleesvarkens en biggen op de drie bedrijven steekproefsgewijs onderzocht.

Het is nog onduidelijk waarom het MPA in het varkensvoer zat. MPA wordt in de Verenigde Staten wel gebruikt als groeihormoon in de rundveehouderij. In Europa is het gebruik van groeihormonen verboden. Voor zover bekend zijn er in de varkenshouderij bovendien geen of nauwelijks toepassingen van MPA die van nut zijn.

Deel: ' Verboden hormonen in varkensvlees '
Lees ook