Verbond van Verzekeraars

Verbond pleit voor behoud bedrijfsspaarregelingen

Inperking of zelfs afschaffing van de bedrijfsspaarregelingen: als het aan staatssecretaris Bos van Financiën ligt, verdwijnt de mogelijkheid om fiscaal gefacilieerd te sparen uit het belastingstelsel. De staatssecretaris stelt dat bedrijfsspaarregelingen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen, maar dat juist mensen met een hoger inkomen er gebruik van maken. Het Verbond pleit echter voor behoud van de regelingen omdat ze wel degelijk in een behoefte voorzien.

In het Wetsvoorstel IB 2001 heeft het kabinet al geprobeerd de bedrijfsspaarregelingen (waarvan de spaarloonregeling het meest wordt gebruikt) in te perken, maar dat is slechts in zoverre gelukt dat de vrijgestelde bedragen zijn bevroren. Nog geen jaar na de herziening in het belastingstelsel dreigt opnieuw inperking of zelfs afschaffing van de regelingen. Staatssecretaris Bos gebruikt het argument dat mensen voor wie de regelingen zijn bedoeld, er relatief weinig gebruik van maken. In plaats hiervan wil hij de arbeidskorting verhogen; een maatregel waarvan het positieve effect voor de lagere inkomensgroepen volgens het Verbond kan worden betwijfeld. Bovendien waren de bedrijfsspaarregelingen aanvankelijk helemaal niet bedoeld om iets aan de inkomenspositie van lagere inkomens te doen. De twee hoofddoelen waren stimulering van bezitsvorming en loonmatiging. Het Verbond ziet dan ook geen reden de regelingen in te perken of zelfs af te schaffen. Vanuit de bedrijfsspaarregelingen wordt een aantal maatschappelijk relevante zaken gefinancierd zoals zorgverlof, lijfrenten, aankoop van een huis en premies KEW. De behoefte aan deze zaken neemt volgens het Verbond alleen maar toe en juist daarom is het een goede zaak dat de overheid dit fiscaal facilieert. Het Verbond denkt tot slot dat het eigenlijke argument van het ministerie is dat de regelingen voor de overheid te duur worden en dat de bedrijfsspaarregelingen als gevolg daarvan aan hun eigen succes ten onder gaan.

Bondig, mei 2002

Deel: ' Verbond pleit voor behoud bedrijfsspaarregelingen '
Lees ook