Verbond van verzekeraars

VNO-NCW kraakt plan van Borst

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW is ontevreden over de beleidsnota Vraag aan bod voor een nieuw ziektekostenstelsel. Een gemiste kans, volgens het VNO-NCW. Weliswaar is de basisgedachte om de vraag naar zorg door het aanbod te laten bepalen goed, maar in de uitwerking schort het. Hierdoor ligt het kabinetsplan te ver af van het voorstel van ondernemers, vakbeweging en onafhankelijke Kroonleden in de SER.

In de nota staat dat het kabinet de volgende (belangrijkste) problemen ziet: de dominante centrale aanbodsturing en, ten aanzien van het verzekeringsstelsel, twee deelproblemen. Het duale karkater van de verzekering in het tweede compartiment frustreert een doelmatige zorginkoop, de keuzemogelijkheden en de solidariteit. Ook belemmert de uitvoeringsstructuur in het eerste en tweede compartiment de totstandkoming van een samenhangend zorgaanbod. Het kabinet acht een vernieuwing langs twee sporen noodzakelijk. Die moet gericht zijn op het tot stand brengen van een decentraal vraaggericht gezondheidszorgstelsel en het verzekeringsstelsel moet worden aangepast door het vervangen van de duale verzekeringsvormen in het tweede compartiment. Dit moet vorm krijgen door het tot stand brengen van een algemene verzekering curatieve zorg. Deze nieuwe algemene verzekering en de bestaande Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten moeten naar elkaar toegroeien.

Privaatrechtelijke basis
VNO-NCW benadrukt het belang van een privaatrechtelijke basis voor een nieuw stelsel, waar het kabinet kiest voor een publiekrechtelijke basis. Een privaatrechtelijke basis betekent een grote ondernemingsvrijheid en prikkels voor zorgverzekeraars, en grote keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor verzekerden. De klant moet volgens het VNO-NCW kunnen kiezen. Het Verbond onderschrijft de harde reactie van VNO-NCW volledig.

Bondig, juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbond van verzekeraars kraakt plan van Borst '
Lees ook