Verbond van verzekeraars

Afschaffing lijfrenteaftrek ?

Het Verbond heeft geschokt gereageerd op de Fiscale Verkenningen die het ministerie van Financiën vorige week heeft uitgebracht. In alle genoemde opties ligt de basisaftrek lijfrente onder vuur. Het Verbond noemt het verbijsterend dat deze nu al weer ter discussie wordt gesteld, terwijl het Belastingplan 2001 nog maar net is ingevoerd.

De zogenoemde Fiscale Verkenningen, ook wel Jaws II genoemd, bevatten
- als vervolg op de belastingherziening - een analyse van de wijze waarop het nieuwe stelsel verder kan worden benut voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Er worden in het rapport naast maatschappelijke trends ook beleidsuitdagingen en analyses rondom de themas arbeidsmarkt en armoedeval, inkomenspolitiek en grondslagverbreding en -verschuiving genoemd. De verkenningen worden afgesloten met verschillende beleidsopties. Met de verkenningen wil het ministerie overigens ook tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer tot specifiek onderzoek, onder meer op het terrein van de vlaktaks.

Vier varianten
Bij de inventarisatie van grote aftrekposten worden de voor verzekeraars belangrijke posten werknemersspaarregelingen, lijfrentepremies en de fiscale behandeling van de eigen woning genoemd. Het ministerie presenteert bij de beleidsopties vier integrale varianten. In de eerste, die is gericht op een grotere economische dynamiek, ligt het accent op lagere marginale tarieven. In de tweede variant wordt het accent gelegd op een vermindering van de armoedeval. Primaire doel is om werken aantrekkelijker te maken ten opzichte van niet-werken. De derde en vierde variant betreffen een combinatie van één en twee. Bij elke variant wordt weergegeven op welke wijze deze kan worden gefinancierd. Opvallend is dat bij alle varianten de basisaftrek lijfrente wordt afgeschaft en dat bij twee van de vier varianten tevens bedrijfsregelingen sneuvelen. Enige positieve punt in de huidige plannen is dat de omkeerregel niet ter discussie wordt gesteld. Een nadere analyse van de verkenningen wordt momenteel door het Verbond uitgevoerd en een actieve lobby wordt inmiddels voorbereid door het Verbond.

Bondig, september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbond van verzekeraars over afschaffing lijfrenteaftrek '
Lees ook