Verbond van Verzekeraars steunt nieuwe maatregelen Verzekeringskamer in verband met lage rente

Het Verbond van Verzekeraars steunt de nieuwe maatregelen die de Verzekeringskamer met het oog op de lage rente heeft aangekondigd voor alle onder haar toezicht staande levens-, schade-, ziektekosten- en natura-uitvaartverzekeraars alsmede pensioenfondsen. De Verzekeringskamer zal de voorzieningen voor nieuwe productie met een opbrengstgarantie bij schade-, ziektekosten-, en natura-uitvaartverzekeraars met ingang van 1 maart 2000 toetsen op basis van een rekenrente van 3%. Voor levensverzekeraars geldt, zoals bekend, de ingangsdatum van 1 augustus a.s.

De presentatie van het totale pakket maatregelen zorgt naar de mening van het Verbond voor meer duidelijkheid en evenwicht. Het Verbond onderschrijft het door de Verzekeringskamer gekozen uitgangspunt dat de reserveringseisen niet belemmerend mogen werken voor de overgang van verplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder.

De vandaag bekendgemaakte maatregelen voor levensverzekeraars vormen een aanvulling op die van 17 november 1998 en 11 januari 1999. In het advies van de Verzekeringskamer wordt de definitie van nieuwe productie voor levensverzekeringen aangescherpt, waardoor met name de overgang van verplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder beter geregeld wordt. Voor de natura- en uitvaartverzekeraars met WTN-vergunning en WTV-vergunning geldt een gelijk advies, reserveringen met ingang van 1 maart 2000 baseren op 3% voor de nieuwe productie.

Het Verbond van Verzekeraars zal zijn leden adviseren over de consequenties die de verlaging van de rekenrente heeft voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor ziektekostenverzekeraars zal de voorgenomen formele aanpassing van de rekenrente in samenhang met de herziening van het formularium van de Verzekeringskamer voor de vergrijzings- en actuariële voorziening plaatsvinden. Voor de natura-uitvaartverzekeringen kan het advies van de Verzekeringskamer gezien de diversiteit aan producten verschillend uitwerken.

Actuariële principes
Het Verbond van Verzekeraars acht het een goede zaak dat er ook actuariële principes voor schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars worden opgesteld en dat de principes voor levensverzekeraars en pensioenfondsen binnenkort worden geëvalueerd.

Den Haag, 15 juli 1999 Voor nadere informatie: Verbond van Verzekeraars, Willem Terwisscha, e-mail:wterw@verzekeraars.org.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbond van Verzekeraars steunt maatregel Verzekeringskamer '
Lees ook