Gemeente Nijmegen


Open wijk school Neerbosch

Na een periode van gedegen voorbereiding is het moment aangebroken dat de verbouwing van basisschool het Octaaf in Neerbosch-Oost tot open wijk school kan beginnen.
Het voornemen is om na deze verbouwing de samenwerking tussen de basisschool en de stedelijke instellingen uit te breiden ten behoeve van de kinderen, de jongeren en hun ouders in de wijk. Zo komt er een ouder/kind-centrum voor opvoedingsondersteuning en wordt er een filiaal van Tandem gevestigd. De Lindenberg gaat creatieve activiteiten verzorgen voor de kinderen en er komt naschoolse opvang. Ook het sportbuurtwerk wordt bij dit alles betrokken.

Na Hatert en Zellersacker is Neerbosch-Oost de derde wijk in Nijmegen waar een open wijk school wordt gerealiseerd. De verwachting is dat de gemeenteraad binnenkort een besluit neemt over nog drie vier basisscholen die komend schooljaar uit kunnen groeien tot een open wijk school. De wijken Wolfskuil, Waterkwartier, Tolhuis en Aldenhof komen daar voor in aanmerking.

Deel: ' Verbouwing Open wijk school Neerbosch Nijmegen '
Lees ook