Provincie Utrecht


Persbericht
15 juni 1999

VERBREDE PLATTELANDSONTWIKKELING IN HONGARIJE IN OPKOMST

De Utrechtse Gedeputeerde voor Natuur & Landschap en Agrarische Zaken R.C. Robbertsen bezocht op 3, 4 en 5 juni samen met de begeleidingsgroep een Eurograslandproject in Hongarije. In 1995 tijdens het Europees natuurbeschermingsjaar spraken provincies af ieder zon graslandproject te ondersteunen, om internationaal waardevolle laaglandrivier-ecosystemen (wetland) te behouden. Het graslandproject van de provincie Urecht ligt in het Oosten van Hongarije, langs de Tisza-rivier, in het Kesznyétengebied. De betekenis van het project is om de Europese van Noord naar Zuid lopende ecologische verbindingszone langs de Tisza te versterken door het behoud van wetlands. De graslanden in dit gebied zijn ten behoeve van de graanproductie ten tijde van het communisme kunstmatig droog gemaakt en moeten nu weer nat gemaakt worden. Dit bevordert de aanwezigheid van allerlei moeras- en weidevogels en bijzondere plantensoorten.

Katalysator voor bezoekerscentrum
Robbertsen bekeek de dam die is aangelegd met een speciale waterdoorgang, voor de irrigatie van een gebied, bestaande uit grasland. Hij plantte, samen met projectleider Mihaly Bodnar van het Bükk Nationaal Park (BNP), geheel volgens Hongaarse traditie, een moerbeiboom op de plek waar het geplande bezoekerscentrum komen moet. Dit bezoekerscentrum, waar op dit moment het grijze stepperund graast, wordt een voorbeeldboerderij en een kinderboerderij, met zes slaapkamers voor bezoekers. De f 60.000 van de provincie Utrecht bleek de katalysator om het project van de grond te krijgen, wat daarnaast ook door andere provincies plus het ministerie van LNV en het Europese PHARE-fonds wordt gesteund, voor ongeveer een half miljoen. De Utrechtse subsidiebrief werd in december 1998 overhandigd in het provinciehuis aan projectleider M. Bodnar. Tijdens deze bijeenkomst werd kennis uitgewisseld over agrarisch natuurbeheer en interactief beleid.

Kennisuitwisseling verbrede plattelandsontwikkeling De gedeputeerde werd vergezeld door twee statenleden, enkele medewerkers en afvaardiging van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Doel was de kennis-uitwisseling verder te ontwikkelen en om te zien hoe zij het interactief besturen vormgeven. Het gezelschap werd ontvangen door de directie van het Bükk Nationaal Park, de burgemeester van Kesznyéten, vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw en wetenschappers. De groep bezocht drie agrarische bedrijven en een kaasfabriek.

Ministerie werkt samen met locaal bestuur
Het Hongaarse ministerie van Landbouw werkt samen met locale overheden, om het agrarisch natuurbeheer van de grond te krijgen. De burgemeester van Kesznyéten heeft echter ook de zorg voor de middelen van bestaan. Zij vinden elkaar in het ecologisch boeren. Ook de bevolking wil kleinschalig boeren, zoals het vroeger was. Zij kunnen van onderop een plan opstellen, binnen centrale voorwaarden, en zo subsidie binnenhalen. De Hongaren worstelen, net als wij, met de Rurale Ontwikkelingsplannen (ROPs) vanuit Europa. Hoe geef je dit van onderop vorm? Wellicht kan de provincie hier nog een rol spelen in verdere kennisoverdracht. Via voorlichtings-bijeenkomsten probeert de locale overheid de jongeren te overtuigen terug te keren naar hun dorpen.

Ecotoerisme
Bij een verbrede plattelandsontwikkeling, zoals ook wij die in Nederland voorstaan, hoort ook het zogenaamde ecotoerisme. Mogelijkheden zijn er volop. Robbertsen stelde al eerder voor om bed & breakfast mogelijkheden te ontwikkelen. In Kesznyéten is de bevolking nu bezig een prospectus op te stellen. Die stap is nodig, voordat mensen bereid zijn hun oude huizen op te knappen. Van de rivier de Tisza is een prachtige kaart met kano-en fietsroutes beschikbaar. Wellicht kan de provincie de distributie hiervan in Nederland stimuleren. Belangstellenden kunnen de kaart aanvragen via Tourinform Services in Miskolc, telefoon/fax 00 36 46 348 921. Ook met paarden zijn er volop mogelijkheden op de poesta. Het gezelschap werd als eerste verrast een rit per paard- en wagen te maken door het zoute grasgebied van de kleine Hortobagy poesta. De Hongaren willen leren van onze ervaringen, om de nu nog waardevolle milieukwaliteit van de streek te behouden voor de toekomst, op economisch-ecologisch verantwoorde wijze. (Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Verbrede plattelandsontwikkeling in Hongarije in opkomst '
Lees ook