Openbaar Ministerie


Parket Den Haag
Voorlichting

Prins Clauslaan 60
Postbus 20302
2500 EH Den Haag


Fax: (070) 381 2881


www.om.nl


Den Haag, 14 februari 2003
2003/19

Aan de redactie

Verdachte van hypotheekfraude voor de rechter

Het Interregionaal Fraudeteam van de politiekorpsen Haaglanden en Hollands Midden heeft, onder leiding van het openbaar ministerie in Den Haag en in samenwerking met de FIOD/ECD en politie Haaglanden, een grootschalig onderzoek naar hypotheekfraude afgerond. Op dinsdag 18 februari zal de 29-jarige hoofdverdachte uit Noordwijk zich moeten verantwoorden voor de rechtbank in Den Haag.

De man wordt ervan verdacht via zogenoemde 'katvangers' met valse werkgeversverklaringen, valse loonstrookjes en te hoge taxatierapporten hoge hypotheken van verschillende banken te hebben verkregen. Hij zou leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie. Later dit jaar zal nog een twintigtal verdachten zich voor de rechter (meervoudige kamer of politierechter) moeten verantwoorden.

Met de hypotheken kochten de verdachten panden die zij weer verhuurden of binnen de organisatie voor hogere prijzen doorverkochten. Ook kregen zij extra hypotheek voor zogenaamde verbouwingen, waarbij ze gebruikmaakten van valse verbouwingsnota's. De verdachten kochten op deze wijze panden in onder meer Den Haag, Noordwijk, Voorhout, Voorburg en Rotterdam. Op verstrekte hypotheken losten zij echter niets af, waardoor de bank moest overgaan tot verkoop van het pand.

Tevens had de hoofdverdachte een aantal zogenoemde plof-BV's: bedrijven waarvoor hij geen administratie bijhield en waarvan hij de crediteuren niet betaalde. Uiteindelijk werd voor de bedrijven faillissement aangevraagd. Ook voor deze zaak moet de verdachte zich op 18 februari 2003 verantwoorden. Hem wordt in deze faillissementsfraude ten laste gelegd.

Het Interregionaal Fraudeteam Haaglanden - Hollands Midden heeft samen met de andere partijen met grote inzet aan deze zaak gewerkt. Het onderzoek heeft ongeveer een half jaar geduurd.

---

De persofficier van justitie
Mw. mr. A. Rijsdorp
Telefoon (070) 381 3801


---- --Deel: ' Verdachte van hypotheekfraude voor de rechter in Den Haag '
Lees ook