Provincie Groningen


Groningen, 18 mei 1999 Persbericht nr. 108

Verdeling budget grote evenementen vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de verdeling van het budget Grote Evenementen vastgesteld. Het gaat om een totaalbedrag van ƒ 240.000,-. Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen en de toegekende bedragen.

ƒ 10.000,- voor het popmuziek-evenement Noorderslag '99, een jaarlijks terugkerend evenement dat al in januari heeft plaats gevonden;

ƒ 35.000,- voor HS maritiem '99, het maritieme zomerevenement in Hoogezand-Sappemeer ter promotie van (de regionale scheepsbouwindustrie in) het gebied;

ƒ 50.000,- voor Magiorama '99, een manifestatie op het gebied van wetenschap en techniek en daaraan gerelateerde kunst, dat in de herfstvakantie zal plaatsvinden in de Martinihal;

ƒ 117.500,- voor de Jubileumviering van het Groninger Museum. In oktober 1999 viert het Groninger Museum haar eerste lustrum op het Museumeiland. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumtentoonstelling, de Groninger Museum Expres en worden verschillende seminars gehouden;

ƒ 27.500,-, voor Swinging Groningen '99, een muziekfestival dat iedere zomer plaatsvindt in het centrum van Groningen.

De provincie ondersteunt deze evenementen omdat ze allen een promotionele waarde hebben voor de provincie Groningen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, telefoonnummer: 050 - 316 41 39.

Deel: ' Verdeling budget grote evenementen Groningen vastgesteld '
Lees ook