Ministerie van VWS

Verdeling extra gelden voor versterking eerstelijns ggz

Donderdag 11 november 1999, persbericht nummer 117

In 2000 is er 45,6 miljoen gulden beschikbaar voor de versterking van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (eerstelijns ggz). Minister Borst van VWS heeft besloten dat gemeenten daarvan 25 miljoen krijgen als stimulans om de capaciteit van het algemeen maatschappelijk werk uit te breiden. Verder is er 15 miljoen beschikbaar om huisartsen te ondersteunen bij de door hen te geven hulp bij psychische problemen. Tenslotte is er 5,6 miljoen uitgetrokken voor onder andere een onderzoek naar de toegankelijkheid van de eerstelijns psychologen en voor deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen de drie beroepsgroepen. Deze beroepsgroepen zijn samen verantwoordelijk voor zorg en preventie bij psychische en psychosociale problemen in de eerste lijn. Dit schrijft minister Borst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor versterking van de eerstelijns ggz is het essentieel dat huisartsen voldoende mogelijkheden hebben om patiënten door te verwijzen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Minister Borst wil daarom met de gemeenten samen gaan investeren in het uitbreiden van de capaciteit van het AMW. Er komt een tijdelijke stimuleringsregeling van 25 miljoen gulden. Gemeenten kunnen daar een beroep op doen als zijzelf ook de subsidie aan het AMW verhogen. Het bedrag van 25 miljoen is voldoende voor een toename met 10% van (uitvoerend) algemeen maatschappelijk werkers. Samen met de investering door gemeenten kan deze regeling leiden tot een uitbreiding van maximaal 20%.
Voor het ondersteunen van huisartsen komt 15 miljoen gulden beschikbaar. Dat is bestemd voor onder andere het uitbreiden van consultatiemogelijkheden en voor praktijkondersteuning met bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Verder komt er geld voor het ontwikkelen en onderzoeken van samenwerkingverbanden van huisartsen, eerstelijns psychologen en algemeen maatschappelijk werk. De toegankelijkheid van eerstelijns psychologen wordt onderzocht; deze beroepsgroep krijgt ook middelen voor hun deelname aan samenwerkingsverbanden in de eerstelijns ggz.

Deel: ' Verdeling extra gelden voor versterking eerstelijns ggz '
Lees ook