P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 12 maart 1999.

Enkel uitstap uit kernenergie kan op termijn veiligheid garanderen Verdeling jodiumtabletten totaal ontoereikend

Het principe om jodiumtabletten uit te delen wordt door Agalev toegejuicht. De wijze waarop dit zal gebeuren raakt echter kant noch wal. Enkel de inwoners die in een straal van 10 km. van een kerncentrale wonen zouden de tabletten zelf in huis hebben. Tot een straal van 20 km. worden stocks aangelegd bij apothekers, bedrijven en ziekenhuizen, terwijl het gebied tussen de 20 en de 30 km. één centrale stock toebedeeld krijgt. In een zo dicht bevolkt gebied als België is dit volkomen ontoereikend.

Wanneer, net zoals in Tsjernobyl, in de nacht van zaterdag op zondag een kernongeval plaatsvindt in één van de reactoren van Doel, zullen de mensen die tussen de 10 en de 20 km. van de kerncentrale wonen nooit tijdig hun jodiumtabletten toebedeeld krijgen. De radioactieve wolk zal hen inhalen en stopt natuurlijk ook niet aan een 30 km-grens.

De "Tsjernobyl Commissie" van de Senaat, opgericht na de Tsjernobyl-ramp om de veiligheid van de nucleaire installaties in België te onderzoeken, besloot in 1991 in een lijvig rapport dat er in ons land eigenlijk geen kerncentrales zouden mogen gebouwd worden in een gebied dat dichter dan 30 km. van een bevolkingscentrum ligt. Zo'n gebieden bestaan er in België simpelweg niet. De verdeling van jodiumtabletten moet onmiddellijk gebeuren, bij elke burger aan huis en over het ganse grondgebied. Enkel dan kan deze maatregel in geval van nood enig resultaat opleveren. Hierbij moet iedereen zich echter wel bewust zijn van het feit dat deze jodiumtabletten, indien tijdig en in de juiste hoeveelheid ingenomen, slechts in zekere mate bescherming bieden tegen de impact van het radioactieve jodium uit de kerncentrales. Dit radioactieve jodium stapelt zich op in de schildklier, waar het kanker veroorzaakt. Als we onze schildklier tijdig verzadigen met niet-radioactieve jodiumpillen, dan zal ze veel minder radioactief jodium opnemen. Tegen de talloze andere radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrijkomen (strontium, cesium, plutonium, ...) en die o.a. leukemie, longkanker, botkanker en genetische afwijkingen veroorzaken, bieden de jodiumtabletten absoluut geen bescherming.

Kernenergie is een dure, gevaarlijke, niet-milieuvriendelijke, niet-duurzame energiebron, die bovendien overbodig is. Agalev pleit er dan ook voor dat de enige effectieve beleidsmaatregel om de bevolking te beschermen, het instellen is van een realistisch uitstapscenario uit de kernenergie. Kerncentrales leveren voor dertig à veertig jaar elektriciteit, maar hun nucleaire erfenis blijft de gezondheid en het welzijn van vele duizenden generaties hypothekeren.

Eloi GLORIEUX,
lijsttrekker Vlaams Parlement Halle-Vilvoorde
02/648.75.83 of 02/657.41.79

Joos WAUTERS,
Volksvertegenwoordiger

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Verdeling jodiumtabletten in Vlaanderen ontoereikend '
Lees ook