KLM

VERDERE CAPACITEITSREDUCTIE IN KLM WINTERDIENST
Gevolgen voor 2.500 arbeidsplaatsen

AMSTELVEEN, 4 oktober 2001 Op 19 september jl. heeft de KLM een capaciteitsreductie voor de maand oktober 2001 aangekondigd van 5%. Als gevolg van de ontwikkelingen in de vervoersvraag in met name de passagemarkt, zal deze reductie bij de start van de winterdienst op 28 oktober 2001 verhoogd worden tot 15 procent (in available seat kilometers) ten opzichte van het productieniveau in september. Deze reductie wordt gerealiseerd door het inzetten van kleinere vliegtuigtypes en het verminderen van frequenties op bepaalde bestemmingen. In deze aanpak zal de in te zetten vrachtcapaciteit nagenoeg gelijk blijven. De genoemde productievermindering komt overeen met de capaciteit van ongeveer 4 intercontinentale wide body-vliegtuigen en 3 Europese vlooteenheden.

Personele consequenties
De verdere productiebeperking in de winter en het opschorten of beëindigen van een groot aantal projecten en activiteiten, zal bij de KLM gevolgen hebben voor ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen (omgerekend naar full time equivalenten). Tijdelijke arbeidscontracten zullen niet worden verlengd en de inhuur van externe krachten zal vrijwel geheel worden beëindigd. Voor ongeveer 12.000 van de in of vanuit Nederland werkende KLM'ers zal werktijdverkorting worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast heeft de KLM aan vakorganisaties en personeel gevraagd om een substantieel loonoffer. Gezien de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen in de wereldluchtvaart kunnen verdergaande maatregelen niet worden uitgesloten.

Capaciteitsreductie.
De capaciteitsreductie van de KLM heeft met name betrekking op het Noord Atlantische deel van het routenetwerk. Het aantal door KLM & Northwest Airlines samen uitgevoerde vluchten per week daalt van 188 in september tot 163 eind oktober. Ook op de lijndiensten van en naar het Midden Oosten loopt het aantal vluchten per week terug. Als gevolg hiervan wordt er ook een capaciteitsreductie van 6% in Europa doorgevoerd. Zo worden de vluchten op Malmö gestaakt en vinden frequentiereducties plaats op onder meer Parijs, Milaan, Madrid, München, Gothenburg en Helsinki. Het totaal aantal KLM-retourdiensten naar de Azië/Pacific-regio gaat vanaf 28 oktober terug van 58 naar 53 per week. Op de Midatlantische routes wordt 1 frequentie terug- genomen, zodat er 27 wekelijkse retourdiensten overblijven. De voor de winter geplande vrachtcapaciteit wordt, overeenkomstig de marktvraag, op de meeste routes gehandhaafd.

Service-aanpassing
Als onderdeel van de noodzakelijke kostenbesparingsmaatregelen zal de KLM de serviceverstrekking op korte Europese vluchten aanpassen. Deze aanpassing betreft met name een versobering van de service in de Economy Class.


Deel: ' Verdere capaciteitsreductie in KLM winterdienst '
Lees ook