twentsche kabel holding nv

persbericht tkh group n.v. (tkh) trading update 3e kwartaal 2010

verdere verbetering omzet en resultaat in derde kwartaal

kernpunten derde kwartaal

stijging omzet 23,7%, gerealiseerd in alledrie segmenten.
uitstekende performance industrial solutions met omzetstijging van 51,9% en een verdere toename in de orderintake.

operationeel resultaat (ebita) stijgt met 57,9%.
aankondiging intentie tot overname van optelecom-nkf in security segment.

outlook

winstverwachting: tkh verwacht dat de nettowinst voor amortisatie over geheel 2010 aan de bovenkant van de eerder afgegeven range van 34 tot 38 miljoen zal uitkomen, en tenminste 36 miljoen zal bedragen.

kengetallen t/m derde kwartaal
(in mln. tenzij anders vermeld)

omzet ebita voor bijzondere lasten ebita na bijzondere lasten nettowinst voor amortisatie1) bijzondere lasten nettowinst nettowinst per gewoon aandeel (in ) solvabiliteit ros kengetallen derde kwartaal (in mln. tenzij anders vermeld)

t/m q3 2010 642,4 47,6 47,6 en 27,2 24,2 0,65 44,0% 7,4%

t/m q3 2009 532,7 24,7 13,9 9,1 -1,6 -0,05 44,9% 4,6%

verschil in % + 20,6 + 92,6 + 243,2 + 200,2

omzet ebita voor bijzondere lasten ebita na bijzondere lasten nettowinst voor amortisatie1) bijzondere lasten nettowinst ros
1)

q3 2010 221,7 17,2 en 17,2 9,3 8,2 7,8%

q3 2009 179,2 10,9 7,3 4,6 1,1 6,1%

verschil in % + 23,7 + 57,9 +136,1 + 100,7

nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immaterile vaste activa (na belastingen).


1/5

alexander van der lof, ceo van technologiebedrijf tkh: "De positieve ontwikkeling van omzet en resultaat zette zich door in het derde kwartaal. Met name het segment Industrial Solutions liet een uitstekende ontwikkeling zien. De innovaties binnen dit segment stimuleren de vraag bij onze klanten door de kwaliteit- en efficiencyverbeteringen die zij kunnen doorvoeren met de TKH-oplossingen. Opnieuw kon hierdoor marktaandeelgroei gerealiseerd worden. Zowel binnen Telecom als Building Solutions werden de kosten voor innovaties en uitbreiding van de commercile organisatie verder opgevoerd met als doel om de groei in deze segmenten te verhogen."

Ontwikkelingen derde kwartaal
De omzet in het derde kwartaal 2010 steeg met 23,7% naar 221,7 miljoen (Q3 2009: 179,2 miljoen). Van deze stijging was 4,6% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van het in 2010 geacquireerde bedrijf Alphatronics bedroeg 0,7%. De EBITA voor bijzondere lasten steeg met 57,9% naar 17,2 miljoen (Q3 2009: 10,9 miljoen). De EBITA-stijging was het sterkst binnen Industrial Solutions door de omzetstijging van 51,9% ten opzichte van het derde kwartaal in 2009. Binnen Building Solutions daalde de EBITA door een hoger kostenniveau voor de ontwikkeling van innovaties en door capaciteitsbeperkingen door de verhuizing van twee belangrijke vestigingen in Nederland en Frankrijk. De voornoemde negatieve effecten werden ruimschoots gecompenseerd door een stijging van de EBITA binnen Telecom Solutions, mede door een netto-bate van 2 miljoen uit de desinvestering van de GSM-activiteiten in Polen. De kosten lagen in het derde kwartaal 2010 op hetzelfde niveau als het tweede kwartaal 2010 en stegen ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 5,6 miljoen als gevolg van het hogere activiteitenniveau. De ROS voor bijzondere lasten steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2009 van 6,1% naar 7,8%. De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten bedroeg 9,3 miljoen (Q3 2009: 4,6 miljoen). De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten steeg in het derde kwartaal naar 8,2 miljoen (Q3 2009: 1,1 miljoen). Het werkkapitaal daalde in het derde kwartaal licht met 2,7 miljoen ten opzichte van 30 juni 2010. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 11,1%. TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financile ratio's. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2010 bedroeg 86,8 miljoen, een afname ten opzichte van het tweede kwartaal van 8,0 miljoen. De solvabiliteit bedroeg 44,0% (Q3 2009: 44,9%). Telecom Solutions Binnen Telecom Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 6,1% van 38,5 miljoen naar 40,9 miljoen. De omzet steeg met name in het segment indoor telecom systems door een aantrekkende vraag naar ICT- en multimedia-oplossingen bij consumenten. De omzet binnen het segment glasvezelnetwerken steeg licht, terwijl de omzet binnen kopernetwerksystemen licht daalde.
2/5

Building Solutions De omzet binnen Building Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 7,2% van 73,6 miljoen naar 78,9 miljoen. De omzet steeg in alle drie subsegmenten: building technologies, security systems en connectivity systems. De stijging binnen connectivity systems werd benvloed door een beperktere capaciteit tengevolge van de verhuizing van productiecapaciteit in Nederland en een centraal magazijn in Frankrijk. Deze beperking zal in de loop van het vierde kwartaal opgeheven zijn. Industrial Solutions In het segment Industrial Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 51,9% van 67,2 miljoen naar 102,0 miljoen. De omzetstijging werd zowel binnen connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd, waarbij de omzetstijging binnen manufacturing systems het grootste aandeel had in deze stijging. De forse groei van omzet werd deels gerealiseerd door de aantrekkende vraag naar kapitaalgoederen en anderzijds door toename van het marktaandeel door de sterke innovaties. De orderintake laat een stijgende trend zien.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal
De omzet in de eerste negen maanden 2010 steeg met 20,6% naar 642,4 miljoen. Van deze stijging was 5,8% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De EBITA voor bijzondere lasten over de eerste negen maanden steeg met 92,6% naar 47,6 miljoen (2009 24,7 miljoen). De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten steeg over de eerste negen maanden met 200,2% naar 27,2 miljoen (2009: 9,1 miljoen). De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten steeg over de eerste negen maanden naar 24,2 miljoen.

Recente ontwikkelingen
Hedenochtend heeft TKH aangekondigd dat zij een fusieovereenkomst heeft getekend ten aanzien van een voorgenomen overname (zgn. `cash merger') van de activiteiten van Optelecom-NKF Inc. gevestigd te Germantown, Verenigde Staten. Optelecom is genoteerd aan NASDAQ en is leverancier van geavanceerde videoobservatieoplossingen. Tot haar productlijn behoren IP-camera's, video servers/codecs, netwerk videorecorders, glasvezeltransmissie-apparatuur, video management software en video content analyse. Optelecom-NKF levert volledige oplossingen voor verkeersmonitoring en beveiliging van luchthavens, zeehavens, casino's, gevangenissen, openbare voorzieningen, openbaar vervoer, ziekenhuizen en bedrijfsterreinen. Het bedrijf realiseert met 120 medewerkers, waarvan 70% in Nederland werkzaam zijn, een omzetniveau van circa 25 miljoen en is actief in Europa, USA en Azi. Verwacht wordt dat de transactie afgerond wordt in het eerste kwartaal 2011 en dat de overname een positief effect op de winst per aandeel van TKH zal hebben vanaf 2012. De overname zal uit beschikbare middelen worden gefinancierd.


3/5

Vooruitzichten
Binnen Telecom Solutions is de orderportefeuille toegenomen en zijn er tekenen dat er minder beperkingen zijn ten aanzien van de financiering van nieuwe projecten voor de aanleg van glasvezelnetwerken. De investeringen voor onderhoud van kopertelecomnetwerken liggen nog op een laag niveau. Binnen Building Solutions wordt verwacht dat de investeringen in de utiliteitssector binnen Europa zullen afnemen. Daartegenover staat dat er enkele marktsegmenten zijn die groei laten zien, waaronder de markt voor infrastructuurprojecten en de markt voor alternatieve energieopwekking. Ook de innovaties in de TKH-groep op het gebied van security- en energiezuinige systemen hebben perspectief voor marktaandeelgroei. De gestegen waarde van de Aziatische valuta en de gestegen grondstofprijzen hebben een drukkend effect op de marge binnen Telecom en Building Solutions. Binnen Industrial Solutions is de orderintake op een hoog niveau binnen alle marktsegmenten waarin TKH opereert. De orderportefeuille is goed gevuld, waarmee de bezettingsgraad een stijgende trend laat zien. Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2010 en de vooruitzichten voor de komende maanden, verwacht TKH dat de nettowinst voor amortisatie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2010 aan de bovenkant van de eerder afgegeven range van 34 tot 38 miljoen zal uitkomen en tenminste 36 miljoen zal bedragen.

Haaksbergen, 11 november 2010 Raad van Bestuur Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur tel. (053) 5732903 Internetsite: www.tkhgroup.com

Agenda

9 maart 2011 4 mei 2011 17 mei 2011 24 augustus 2011 10 november 2011 Jaarcijfers 2010 Trading update Q1 2011 Algemene Vergadering Q2 en halfjaarcijfers 2011 Trading update Q3 2011


4/5

Profiel
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions. Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de oplossingen centraal. In de business-segmenten Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions worden basistechnologien op het gebied van ICT en elektrotechniek uit de diverse werkmaatschappijen, veelal in partnership met leveranciers, samengevoegd tot totaaloplossingen. Specialisten op het gebied van marketing, procesontwikkeling, design, engineering en logistiek voegen advisering en projectimplementatie toe om uiteindelijk een op maat gesneden oplossing aan te bieden. Deze op lokaal niveau ontwikkelde concepten bieden we vervolgens internationaal aan, zodat de ervaring en kennis binnen TKH optimaal worden benut. Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen. Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficinte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en de security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen. Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play"-kabelsystemen tot gentegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems. Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azi. Over 2009 behaalde TKH met 3.564 medewerkers een omzet van 726 miljoen.


5/5


---- --

Deel: ' Verdere verbetering omzet en resultaat in derde kwartaal TKH Group '


Lees ook