expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: verdere versnelling voor zonne-energie

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 110
Datum: 30-06-1999

VERDERE VERSNELLING VOOR FOTOVOLTA.SCHE ZONNE-ENERGIE

Op dinsdag 29 juni 1999 hebben vijf nieuwe partijen zich aangesloten bij het PV-Convenant. PV is fotovoltaïsche zonne-energie, de techniek waarmee elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonlicht. In totaal nemen nu 28 organisaties deel aan het convenant. In het convenant spreken de partijen af dat zij een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van PV als duurzame energiebron in Nederland. In de volgende eeuw kan PV dan grootschalig worden toegepast in de Nederlandse energievoorziening. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de prijs/prestatie-verhouding en het opdoen van ervaring met het plaatsen van PV-systemen. Sinds 1999 zijn de activiteiten ook gericht op marktontwikkeling. Het PV-convenant is gestart op 1 januari 1997 en loopt tot en met 31 december 2000. Doelstelling voor het jaar 2000 is 7,7 MegaWattpiek (de eenheid waarin zonne-energie wordt uitgedrukt) te realiseren. Dit betekent voor het eind van het jaar 2000 PV-panelen op zo.n 10.000 woningen.

Nieuwe partijen
De volgende vijf nieuwe bedrijven/organisaties hebben het PV-convenant ondertekend:

1. Buro Wilders / Kyocera

2. Free Energy Europe

3. Gemeente Rotterdam

4. SolarNed / BP Solarex

5. Techneco

Het PV-convenant was al ondertekend door de volgende partijen: het Ministerie van Economische Zaken; zeven energiebedrijven (EDON, ENECO, Energie Delfland, ENW, EWR, NUON en REMU); de vereniging van energiebedrijven EnergieNed; drie PV-bedrijven (NKF, RBB en Shell Solar Energy); zes bouwpartijen (Assink Vastgoed, Bouwfonds Woningbouw, Mabon, NBM-Amstelland Woningbouw, Sunergy, Thomasson Dura); de gemeente Amersfoort en de stuurgroep HAL (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk); en twee energieonderzoeksinstellingen (Ecofys, ECN) en de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem).

De doelstelling van 7,7 Mega Wattpiek in het jaar 2000 zal waarschijnlijk worden gehaald, mede door de intensivering betreffende marktontwikkeling die door het Ministerie van Economische Zaken is ingezet. De afzet van PV-systemen groeit nu in Nederland met meer dan 30 procent per jaar. Ook is de prijs van PV-systemen in de afgelopen tijd gedaald. Het Ministerie van Economische Zaken steekt dit jaar ruim f 50 mln. in fotovoltaïsche zonne-energie.

De folder .Eén jaar PV-convenant. is telefonisch aan te vragen bij Novem, 030-2393435.

Deel: ' Verdere versnelling voor zonne-energie '
Lees ook