Provincie Utrecht


Persbericht
19 mei 1999

VERDIEPEN SPOORTUNNEL DE KLOMP VAN DE BAAN

Gedeputeerde Staten van Utrecht zien af van verdieping van de spoortunnel De Klomp in Ede. Het verdiepen van de spoortunnel zou een winst van 4 à 5 minuten voor de bus opleveren, echter het aanpassen van de spoortunnel voor het fietsverkeer met onder andere verkeerslichten, betekent een verlies van bijna 4 minuten voor de bus. Het rendement van het project is op die manier bijna nihil. Vandaar dat beide gemeenten Ede en Veenendaal en de provincie Utrecht nu hebben besloten met het project te stoppen.

Aanleiding
Samen met de gemeenten Ede en Veenendaal en de vervoermaatschappij Connexxion (voorheen Midnet) heeft de provincie Utrecht plannen gemaakt om de spoortunnel bij De Klomp met 30 centimeter te verdiepen. Op die manier zou het mogelijk zijn om met bussen door de tunnel te rijden, wat voor de bussen 80/81 een tijdwinst oplevert van 4 à 5 minuten.

Veiligheid fietsers
Op 15 januari 1998 hebben de gemeenten Ede en Veenendaal en de provincie Utrecht een informatie-avond georganiseerd over die plannen. De aanwezige bewoners/belanghebbenden hebben toen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor het fietsverkeer in de spoortunnel, op dit moment én in de toekomst. Met dit aandachtspunt zijn bestuurders en ambtenaren verder gegaan met het project. Om een veilige situatie voor de fietsers te maken als er een bus door de tunnel rijdt, is een fysieke scheiding tussen het fietsverkeer en het overige (bus- en auto)verkeer noodzakelijk.
Zo'n scheiding betekent dan, dat het niet (meer) mogelijk is om met twee auto's tegelijk door de tunnel te rijden. Daarom moeten er verkeerslichten bij de tunnel komen.

Vooraf is het mogelijk om de wachttijden en wachtrijen die door verkeerslichten ontstaan, uit te rekenen. De uitkomst van deze berekeningen kwam uit op een vertraging voor de bus, door de verkeerslichten, van bijna 4 minuten.

Hoe nu verder
Voorlopig wordt er niets gedaan bij de spoortunnel De Klomp. We gaan nu op zoek naar andere manieren om het openbaar vervoer te verbeteren. Samen met de gemeenten maakt de provincie Utrecht op dit moment een totaalvisie voor het openbaar vervoer in de regio Ede en Veenendaal. De doelgroepen waarop deze visie zich richt zijn de "gewone" openbaar vervoer-reiziger, de 65+ers en reizigers in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Verder werkt de provincie Utrecht samen met veel andere partijen aan de realisatie van Randstadspoor. Randstadspoor is een regionaal treinennetwerk met extra stations, een hogere frequentie en ander materieel en gaat de ruggengraat vormen van het regionaal openbaar vervoer. Door onderdelen van de regio direct met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld De Vechtstreek met de West-Veluwe Vallei) hoeven reizigers minder over te stappen. Daarnaast zijn de gemeenten Ede en Veenendaal en de provincie Utrecht nauw betrokken bij de aanleg van de HSL-Oost, die langs of over het bestaande spoor bij De Klomp gaat rijden.
Tenslotte is de provincie Utrecht 1 maart jl. begonnen met de aanleg van de Rondweg-oost in Veenendaal. In 2001 moet deze nieuwe Rondweg-oost klaar zijn.
(Voor informatie: Inge Molenaar, actueel@prvutr.nl 030 - 258 39 76)

Deel: ' Verdiepen spoortunnel De Klomp in Ede van de baan '
Lees ook