Ministerie van Justitie

12.10.01

Verdrag overbrengen van Nederlandse gedetineerden in Marokko weer van toepassing

De toepassing van het verdrag waarin is vastgelegd dat Nederlandse gedetineerden in Marokko een verzoek kunnen indienen om hun straf in Nederland uit te zitten wordt weer voortgezet. Daarmee is een einde gekomen aan de ontstane impasse over de overbrenging van de gedetineerden. Wel is duidelijk geworden dat er een interpretatieverschil blijft bestaan maar dat hoeft een verdere toepassing niet in de weg te staan. Dat blijkt uit een brief van minister Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer.

Een ambtelijke delegatie van de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken heeft enkele weken geleden in Marokko overleg gevoerd met een delegatie van de Marokkaanse autoriteiten over het ontstane interpretatieverschil over de toepassing van het verdrag tot overbrenging van gedetineerden tussen Marokko en Nederland. Beide delegaties hebben geconstateerd dat er weliswaar een interpretatieverschil blijft bestaan, maar dit dit een verdere toepassing van het verdrag niet in de weg hoeft te staan. Het interpretatieverschil is van belang voor vonnissen waarbij een straf is opgelegd die hoger is dan het in Nederland geldende strafmaximum. De Marokkaanse autoriteiten vinden het in die gevallen onverenigbaar als de in Marokko opgelegde straf hierdoor te sterk wordt verminderd.

Met de Marokkaanse autoriteiten is overeengekomen dat alle bestaande en nieuwe verzoeken waarbij de in Marokko opgelegde vrijheidsstraf niet langer is dan de maximumstraf in Nederland, met voortvarendheid worden behandeld. Het betreft hier veelal veroordelingen tot een vrijheidsstraf van vier jaar of minder voor de uitvoer van softdrugs.

In die gevallen waarbij de in Marokko opgelegde vrijheidsstraf wel langer is dan het Nederlandse strafmaximum voor het betreffende delict, hebben de Marokaanse autoriteiten aangegeven dat Marokko zich het recht voorbehoudt om in individuele gevallen niet in te stemmen met de overbrenging. Dit is overigens inherent aan de inhoud van het verdrag dat immers niet verplicht tot medewerking aan een overbrenging. De autoriteiten hebben toegezegd in deze categorie van zaken de mogelijkheden tot overbrenging van de betrokken personen nader te onderzoeken. Het betreft hier bijvoorbeeld de veroordelingen tot een vrijheiddstraf van meer dan vier jaar voor de uitvoer van softdrugs.

Er verblijven op dit moment ongeveer zestig Nederlandse gedetineerden in Marokko.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 15-10-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Verdrag overbrengen gedetineerden in Marokko van toepassing '
Lees ook