Gemeente Groningen

12
SEP
16.06

Persbericht

Verdubbeling aantal prullenbakken Grote Markt
11-09-2001

Begin oktober zal het aantal prullenbakken rond de Grote Markt en het winkelgebied Waagstraat/Guldenstraat worden verhoogd van 18 naar 35 stuks. Daarnaast worden als experiment, op dagen waarop veel winkelend publiek in de binnenstad aanwezig is, nog twee prullenbakken geplaatst aan weerskanten van het Stadhuis. Wethouder René Paas komt met deze verdubbeling van prullenbakken in de Groninger binnenstad tegemoet aan een toezegging die hij onlangs deed aan de raadscommissie Milieu, Openbare werken, Zorg (MOZ).

De uitbreiding is één van de activiteiten van de actie Huiskamer waaraan naast de gemeente ook de politie deelneemt. Afgesproken is dat de politie na plaatsing van de prullenbakken extra aandacht besteedt aan de handhaving van het moedwillig op straat gooien van afval. Een bekeuring is daarbij niet uitgesloten, waarbij de boete kan oplopen tot 480 gulden.

Uitgangspunt van de actie Huiskamer is het zogeheten gelijk oversteken: de gemeente zorgt weliswaar in samenwerking met alle betrokkenen voor een prettige binnenstad, maar de bezoekers dragen daar ook hun steentje aan bij. Sinds enige tijd is er tijdens de dagelijkse winkeluren een extra handveegteam het Huiskamerteam - actief dat korte metten maakt met zwerfvuil en andere ongemakken zoals scheefliggende stoeptegels en rondslingerende fietswrakken.

Gezamenlijke actie gemeente en politie
De actie Huiskamer is een initiatief van de gemeente Groningen en de politie waarbij extra aandacht wordt gegeven aan het onderhoud en beheer van de Groninger binnenstad, de "huiskamer van de stad". De Milieudienst, Openbare Werken (RO/EZ) en de Politie werken hierbij nauw samen teneinde de binnenstad van Groningen (met zn 520.000 bezoekers per week) Schoon, Heel en Veilig te houden.

Deel: ' Verdubbeling aantal prullenbakken Grote Markt Groningen '
Lees ook