Ingezonden persbericht


Zoetermeer/Den Haag,

Aan de redactie

Verdubbeling boetes op aslastoverschrijding per 1 maart

Vervoerders en verladers met de rug tegen de muur

De vervoersorganisaties Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer en de verladersorganisatie EVO zijn zeer verbolgen over de verdubbeling van de boetes op overbelading per 1 maart. De drastische aanpak treft vooral distributiebedrijven die te maken hebben met aslastoverschrijding. Dit is een vorm van overbelading waaraan ze in de praktijk weinig kunnen doen. De organisaties spreken van een buitenproportionele aanpak en een heksenjacht . Met de verhoging legt de regering een motie van de Tweede Kamer naast zich neer om de voorgenomen boeteverhoging nog eens kritisch te bekijken.

Aslastoverschrijding is een vorm van overbelading waarbij één of meer assen te zwaar beladen zijn, zonder dat het totale gewicht is overschreden. De oorzaak ligt meestal in een ongelijke gewichtsverdeling van de lading.Vervoerders hebben er geen economisch voordeel bij. Aslastoverschrijding komt vooral voor bij vrachtauto s die bij achtereenvolgende adressen van achter naar voren worden gelost, bijvoorbeeld bij de bevoorrading van supermarkten. Hierdoor verschuift het zwaartepunt in de loop van de dag richting de voorste assen.

De drie organisaties zijn ook verbolgen over de manier van bekendmaking van de boeteverhoging. Nog geen twee weken geleden werd in de Staatscourant gepubliceerd dat de boetes tot 31 juli niet zouden veranderen. De organisaties gingen er van uit dat er - in lijn met de Kamermotie - overleg op gang zou komen, met als doel een realistische regeling, die op draagvlak zou kunnen rekenen van vervoerders en verladers.

Vandaag hebben de vervoerders en verladers in een brief aan minister Donner van Justitie erop aangedrongen de verhoging per 1 maart niet door te laten gaan en in overleg te treden met de branche. Ook is minister De Boer van Verkeer en Waterstaat om spoedoverleg gevraagd.

Het aslastprobleem is niet zomaar op te lossen. Vervoerders en verladers zijn van goede wil, maar het kost tijd om tot oplossingen te komen. Fabrikanten werken aan technische oplossingen, zoals een hulpas, maar voor het bestaand materieel is dit vaak nog geen optie. Overigens hebben Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer en EVO geen moeite met een harde aanpak van de daadwerkelijke vorm van overbelading, namelijk de overschrijding van het totale toegestane gewicht, dat wil zeggen: te veel lading meenemen. Dit is concurrentieverstorend en schadelijk voor het wegdek en de verkeersveiligheid.

Transport en Logistiek Nederland, afdeling PRV, Clarisse Buma, 079-3636115. KNV, Arjen Boukema, manager PR & Communicatie, 070-3751749, 06-26134716 EVO, Godfried Smit, manager Ledenservice, 079-3467373.

Deel: ' Verdubbeling boetes op aslastoverschrijding per 1 maart '
Lees ook