Tulip Computers

VERDUIDELIJKING CLAIMEMISSIE

s-Hertogenbosch, 20 mei 1999

Tulip Computers is gebleken dat het persbericht van 18 mei jl. met betrekking tot de claimemissie in een aantal krantenberichten op onjuiste wijze is uitgelegd. Daarom deelt Tulip Computers in aansluiting op genoemd persbericht ter verduidelijking mede, dat de claimemissie inhoudt dat voor ieder op 6 juni 1998 geplaatst gewoon aandeel Tulip Computers N.V. één nieuw aandeel kan worden verkregen tegen een koers van NLG 1,--.

Het recht kan voor ieder bedoeld aandeel worden uitgeoefend door degene die, ten tijde van de inschrijfperiode op de claimemissie, aandeelhouder is.

In totaal zullen in verband met de claimemissie maximaal 6.594.413 aandelen worden uitgegeven, omdat op 6 juni 1998 6.594.413 aandelen waren geplaatst. Na genoemd tijdstip zijn, zoals eerder is medegedeeld, in totaal 25 miljoen aandelen geplaatst bij Koninklijke Begemann Groep N.V. Voor deze aandelen kan het recht niet worden uitgeoefend.

For more information please contact:

Tulip Computers N.V.

Burgemeester Burgerslaan 40

Postbus 3333

5203 DH s-Hertogenbosch

Tel. +31 (0) 73 6405333

Fax +31 (0) 73 6405800

Internet www.tulip.com

Copyrights © Tulip.com

Deel: ' Verduidelijking claimemissie Tulip Computers '
Lees ook