PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 3 december 1999

Bij Tulip Computers is gebleken dat de op 2 december beschikbaar gestelde informatie, specifiek met betrekking tot de claimemissie, in een aantal krantenberichten op onjuiste wijze is uitgelegd. Tulip Computers deelt ter verduidelijking mede, dat de claimemissie inhoudt dat aan ieder op 6 juni 1998 geplaatst gewoon aandeel Tulip Computers N.V. één claim is verbonden. Iedere houder van één claim is gerechtigd in te schrijven op één nieuw aandeel van nominaal NLG 0,50. Dividend bewijs nr. 14 is aangewezen als claim.

Het recht kan voor ieder bedoeld aandeel eenmalig worden uitgeoefend door degene die op
3 december 1999 nà beurs (is gelijk aan 6 december vóór beurs) rechthebbende tot het aandeel is.

Maandag 6 december zal het gewone aandeel Tulip Computers N.V. ex-dividend bewijs no. 14 (het claimrecht) worden verhandeld en zal het claimrecht afzonderlijk worden verhandeld.

Tulip Computers N.V.
Burgemeester Burgerslaan 40
Postbus 3333
5203 DH 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 6405350
Fax +31 (0) 73 6405827
Internet www.tulip.com
Communication@tulip.com

Deel: ' Verduidelijking informatie over claimemissie Tulip Computers '
Lees ook