Verenigd Links komt met alternatief voor rapport CDA-er Oomen


Europees Parlement in discussie over pensioenen

Brussel, 20110210 -- "Wordt dit plan aangenomen, dan is het hek van de dam. Het pensioengroenboek van de Europese Commissie krijgt amper tegenwicht vanuit het Europees Parlement. Ik ben blij dat ik als schaduwrapporteur met steun van de vakcommissie FEMM een aantal verbeteringen heb kunnen aanbrengen voor met name vrouwen. Per saldo moeten Nederlandse pensioenverzekerden echter wel op hun hoede blijven voor Brusselse ingrepen. Ook voor het rapport van CDA-rapporteur Ria Oomen waar komende dinsdag in Straatsburg over wordt gestemd." Dat zegt Kartika Liotard van Verenigd Links.

Liotard: "In Nederland is het CDA tegen pensioenbemoeienis van de EU. Maar ik stel vast dat het rapport Oomen zich er amper tegen verzet en ook niet tegen Europese harmonisatie en liberalisering. Sterker nog, haar rapport maakt ruim baan voor de 'vrije' markt en voor een mentaliteit van ikke ikke in plaats van solidariteit. Daarom komt Verenigd Links op mijn initiatief met een alternatieve motie voor een resolutie die dinsdag in stemming komt. Het groenboek draagt een neoliberaal en antisociaal karakter. Wie zorgtaken verricht voor kinderen of familie wordt daar nu in de pensioenopbouw voor gestraft. Ik vind dat de ongelijkheid tussen pensioenen voor mannen en vrouwen moet verdwijnen. Ik hoop dat het parlement dinsdag onze verbetervoorstellen steunt."

"Europa probeert - ook tegen de zin van de Nederlandse regering - steeds meer grip te krijgen op ons nationale pensioenstelsel. Het groenboek van de Europese Commissie suggereert in de titel zelfs dat er 'Europese' pensioenstelsels zouden zijn. Maar pensioenen zijn een Nederlandse aangelegenheid en dat hoort zo te blijven."

Het groenboek leverde uit de hele EU 1.673 inspraakreacties op, vooral van banken en pensioenbedrijven. Liotard heeft stevige kritiek op de manier waarop de inspraak is georganiseerd: "Een typisch geval van `ter inzage leggen niemand zeggen'. Ik ben in Nederland actief de straat op gegaan en merkte dat weinig mensen beseffen dat Brussel zich ook met onze pensioenen wil bemoeien. Aan het eind van de inspraakprocedure heb ik binnen n week met een advertentieactie nog 4.000 reacties van Nederlanders aan het resultaat kunnen toevoegen. Het ging om bezorgde brieven, formuliertjes, mails, faxen en telefoontjes, vooral van ouderen die zich ongerust maken over Brusselse ingrepen in hun oudedagsvoorziening."

Liotard: "De EU-plannen om de stabiliteit en houdbaarheid van pensioenen en pensioenfondsen te garanderen, de solvabiliteitseisen, gaan me te ver. De Europese Commissie blijft hameren op solvabiliteit, maar deze zekerheid kost Nederland veel extra premie, ook minister Henk Kamp heeft dat in Brussel beaamd. In vergelijking met andere landen zijn onze pensioenen redelijk op orde. Maar als we een Europees minimumpensioen zouden invoeren, dreigen we af te glijden naar dat gemiddelde en verliezen we een deel van de gespaarde inleg."

Kartika Liotard heeft niet alleen kritiek op de Europese pensioenplannen; zij is er voorstandster van de mobiliteit van pensioenen te vergroten. "Ik vind dat je gemakkelijker gebruik moet kunnen maken van in het buitenland opgebouwde pensioenrechten. Voor grenswerkers is het vaak lastig om gebruik te maken van buitenlandse pensioenrechten. Soms betalen ze zelfs extra belasting, voordat ze hun pensioen in handen krijgen. Zo'n grensoverschrijdend probleem moet je wel Europees regelen."

  • Eurocommissaris Lszl Andor kwam in november de handtekeningen uit Nederland bij Kartika Liotard ophalen. Hij beschouwde de 4.000 reacties aanvankelijk als identiek, maar zegde later toe dat hij elke Nederlandse inzending zou laten meetellen.

  • De belangrijkste commentaarpunten bij het pensioengroenboek: https://www.kartikaliotard.eu/?a=113

  • Het alternatief van Verenigd Links: https://www.kartikaliotard.eu/?a=139  • Deel: ' Verenigd Links komt met alternatief voor rapport CDA-er Oomen '
    Lees ook