PERSBERICHT - 28 JUNI 1999

Vereniging Dagrecreatie Nederland
presenteert zich aan de media

Op vrijdag 9 juli om 10.00 uur wordt in Madurodam in Den Haag de Vereniging DagRecreatie Nederland (DRN) gepresenteerd. De nieuwe vereniging treedt op als de landelijk overkoepelende organisatie van de dagrecreatieve branche in Nederland.

Initiatiefnemers voor de oprichting zijn zeven dagrecreatieve organisaties te weten: CBRB Rondvaartbedrijven, Club van Elf, Historisch Railvervoer Nederland, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, de Vereniging van Buitensportondernemingen Vebon, RECRON Dagrecreatie en ToerNed.

Doelstelling
Doelstelling van DRN is de bundeling van krachten ter bevordering van de dagrecreatie in Nederland in brede zin en de optimale behartiging van de belangen van haar leden - met name op macro-niveau.

DRN treedt niet in de specifieke belangenbehartiging van de deelnemende organisaties. Onderwerpen waarop DRN zich zal richten zijn de grote maatschappelijke vraagstukken zoals onder meer mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, duurzame samenleving, wet & regelgeving, Europa, veiligheid, vrijetijdsvraagstukken.

Aanleiding
Aanleiding voor het oprichten van de vereniging is zowel de toenemende behoefte van dagrecreatieve ondernemers om in één krachtige, overkoepelende organisatie samen te werken en met één stem te spreken, alsmede de oproep van de overheid om zo'n centrale dagrecreatieve 'gesprekspartner'.

Het bestuur van wordt gevormd door:

Ronald van der Zijl, algemeen directeur Efteling Bert van der Stoep, voorzitter Vebon en ToerNed, directeur Vadesto Buitenactiviteiten
Jean Janssen, voorzitter RECRON Dagrecreatie, Directeur Labyrinth Drielandenpunt, partner RO Groep
Antoon van Hooff, voorzitter Club van Elf, directeur Burgers'Zoo.

Secretariaat
Het uitvoerend secretariaat van DRN wordt waargenomen door de heren Ben van Gooi en Jeff Bertus.

Het vestigingsadres is:
Floralaan West 143
5644 BH Eindhoven,
Telefoon: 040 2113230 Fax: 040 2114050
Bij geen gehoor: Telefoon: 0497 684088.

e-mail: j.bertus@wxs.nl

Uitnodiging voor de presentatiebijeenkomst

Het bestuur nodigt de media van harte uit aanwezig te zijn bij de presentatie van de Vereniging DagRecreatie Nederland. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen. Het programma voor de presentatie kwam tot stand in samenwerking met o.a. het Nederlands Bureau voor Toerisme, dat een visie zal geven op de toekomst van de attracties in Nederland.

Het programma voor de presentatie luidt als volgt:

10.00 uur Aankomst gasten, koffie.

10.30 uur Welkom en presentatie Vereniging DagRecreatie Nederland, DRN door waarnemend voorzitter de heer Ronald van der Zijl

10.50 uur Presentatie NBT-onderzoek 'Attractiepunten in Nederland, een toekomstverkenning' door de heer Jacques Vork, NBT.

11.05 uur Het NBT en de attractiepunten door de heer Theo Schmitz, NBT.

11.20 uur: De positie van attractiepunten in Nederland, een bespiegeling door de heer Antoon van Hooff.

11.35 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelding voor 2 juli per fax aan DRN: 040 2114050

Deel: ' Vereniging Dagrecreatie Nederland presenteert zich '
Lees ook