Vereniging Eigen Huis

Persbericht

Amersfoort, 31 mei 2002

Vereniging Eigen Huis: hypotheekaftrek ongemoeid laten!

De Vereniging Eigen Huis wijst de leiders van CDA, VVD en LPF erop dat de aftrek van hypotheekrente in geen geval onderwerp van discussie mag zijn bij de formatiebesprekingen. De drie partijen hebben zich eerder zeer duidelijk uitgesproken voor behoud van die aftrek; daarop terugkomen zou rechtstreeks kiezersbedrog zijn. Een ingreep in de hypotheekrenteaftrek heeft funeste gevolgen, niet alleen voor het eigen woningbezit en de woningmarkt in het algemeen, maar ook voor de verdere ontwikkelingen in de economie.

De Vereniging Eigen Huis stelt dit in een brief aan de drie fractievoorzitters, naar aanleiding van een actueel advies van de Centrale Economische Commissie. Daarin wordt een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek als bezuinigingsinstrument voorgesteld. Eerder al voerde het Paarse Kabinet op onderdelen beperkingen in op de aftrek. Zo is de aftrektermijn tot 30 jaar beperkt en is hypotheekrenteaftrek voor andere doeleinden dan de eerste eigen woning geheel geschrapt.

Ook daalde de belastingteruggave aan eigen woningbezitters als gevolg van de lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. Daarnaast namen de opbrengsten voor de overheid explosief toe als gevolg van de sterk gestegen huizenprijzen. Per saldo zijn de overheidsuitgaven voor een eigen woning in tien jaar tijd al bijna gehalveerd. Een koopwoning leverde de overheid in 2001 een gemiddelde kostenpost op van 638,-, een huurwoning 841,-.

Volgens de Vereniging Eigen Huis is de hypotheekrenteaftrek een onmisbaar instrument om de betaalbaarheid en het waardebehoud van woningen te waarborgen en het eigen woningbezit te bevorderen. Burgers moeten zich daarbij kunnen baseren op betrouwbaar overheidsbeleid.

Dossier Wonen 2002-2006
De brief aan de fractievoorzitters maakt onderdeel uit van het "Dossier Wonen 2002-2006" waarin de Vereniging Eigen Huis concrete aanbevelingen doet voor alle belangrijke knelpunten op de woningmarkt. Dit dossier is ook toegezonden aan de nieuwe kamerleden.

Deel: ' Vereniging Eigen Huis hypotheekaftrek ongemoeid laten '
Lees ook