Consumentenbond

Over de Bond

Acties&Campagnes

Klachten na de koop

Gezond & Voeding

Financiële zaken

Huis(houdelijk)&Tuin

Elektronica

Vervoer & Vrije tijd

Web Trader
Overzicht bedrijven
VEH en Bond: Stop stijging notaristarieven

De 'vereniging eigen huis' en de Consumentenbond hebben staatssecretaris Kalsbeek van Justitie schriftelijk gevraagd maatregelen te nemen om de voortgaande stijging van de notaristarieven een halt toe te roepen. De beide consumentenorganisaties doen deze oproep aan de vooravond van het Algemeen Overleg dat de Vaste Commissie van Justitie morgen met de staatssecretaris heeft over het rapport Monitoring Notariaat.

Twee jaar na het van kracht worden van de nieuwe Wet op het Notarisambt (waarmee werd beoogd meer marktwerking en concurrentie in de notarisbranche tot stand te brengen) blijkt er van die marktwerking geen sprake en blijven de notaristarieven stijgen.

Een van de redenen is dat de notaris ambtenaar is gebleven, waarbij het ambtenaarschap staat voor onpartijdigheid, het publiek belang en de rechtszekerheid dienend. Aan de andere kant is de notaris ook ondernemer die moet concurreren met andere notarissen. Door het winststreven van deze beroepsgroep blijven de tarieven stijgen en leidt dat niet tot de beoogde marktwerking en een laagdrempelige toegang voor het publiek zoals dat in de nieuwe Wet was beoogd.

Het door de vorige staatssecretaris van Justitie afgewezen voorstel van Eigen Huis om een notaris in loondienst mogelijk te maken is door de Commissie Monitoring Notariaat nu weer hoog op de agenda gezet. Eigen Huis en Consumentenbond dringen er wederom op aan deze aanbeveling van de Commissie over te nemen.

Volgens Eigen Huis is het tevens de hoogste tijd het publiek een betere informatie over de prijsvorming van notarissen te verschaffen en de toetredings- en vestigingseisen te versoepelen.

'Vereniging eigen huis' en Consumentenbond dringen er nogmaals bij de staatssecretaris op aan via concrete maatregelen ook daadwerkelijk die marktwerking in de notarisbranche te effectueren en zo de huidige opwaartse prijsspiraal in de tarieven te doen stoppen. naar boven
Terug

Deel: ' Vereniging Eigen Huis wil stop stijging notaristarieven '
Lees ook