Woerden, 9 maart 1999

PERSBERICHT

Vereniging ICT Nederland en FENIT pakken samenwerking weer op

Vereniging ICT Nederland en FENIT hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die in de toekomst ook open staat voor andere verenigingen en belangengroepen. Beide organisaties hebben in de afgelopen maanden intensief gezocht naar een werkbare samenwerkingsvorm, nadat een eerdere poging geen succes had. Er zal periodiek op constructieve wijze overleg plaatsvinden.

Om duidelijkheid te scheppen hebben de verenigingen onderling werkgebieden vastgesteld:

Vereniging ICT Nederland behartigt de algemene belangen voor Telecommunicatie- (ICT-Telecom) en Office Products, Systems & Services (ICT-OPS) ondernemingen.

FENIT doet de algemene belangenbehartiging voor InformatieTechnologie (IT) ondernemingen.

Leden van FENIT kunnen voor specifieke belangenbehartiging met betrekking tot sociale- en milieuvraagstukken en een aantal juridische onderwerpen zoals copyright, buitengewoon lid worden bij de Vereniging ICT Nederland. Leden van de Vereniging ICT Nederland kunnen voor specifieke belangenbehartiging met betrekking tot overheidsaanbestedingen en het millennium terecht bij FENIT. Op deze specifieke gebieden kunnen buitengewone leden meebeslissen.

Op het terrein van specifieke belangenbehartiging van Arbeidsmarkt & Opleidingen hebben beide verenigingen een gezamenlijke commissie ingesteld.

De verenigingen volgen hiermee de ontwikkelingen in de markt die duidelijk naar convergentie tenderen. Zij nemen gezamenlijk het initiatief om met andere brancheverenigingen in de sector tot een integraal ICT-beleid in Nederland te komen.

Deel: ' Vereniging ICT Nederland en FENIT hervatten samenwerking '
Lees ook