VERENIGING V. D. EFFECTENHANDE

V.v.d.E.: "Begaclaim mist iedere grondslag"


-persbericht-

Amsterdam, 1 juni 1999 - De Vereniging voor de Effectenhandel, in liquidatie, laat weten dat zij op 1 juni 1999 ter zitting van de rechtbank 's-Gravenhage, de conclusie van antwoord heeft genomen in de procedure onder rolnummer 98/1358, aangespannen door Stichting Begaclaim tegen de Vereniging en de Staat der Nederlanden.

In deze conclusie worden door de Vereniging de feiten uiteengezet welke zijn voorafgegaan aan de aangifte wegens een vermoeden van misbruik van voorwetenschap in september 1991 in de HCS zaak. Uit deze feiten volgt naar het oordeel van de Vereniging dat haar terzake van het doen van aangifte en ook overigens niets te verwijten valt en dat zij bij haar onderzoek zorgvuldig te werk is gegaan. Volgens de Vereniging ontbeert de stelling van Stichting Begaclaim dat zij onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens Van den Nieuwenhuyzen en Begemann dan ook iedere grondslag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vereniging voor Effectenhandel "Begaclaim mist grondslag" '
Lees ook