Gemeente Lisse

18-06-2002 Legionella preventie

Verenigingen en stichtingen kunnen tegemoetkoming in kosten krijgen.

Risicoanalyse
In de zomer van 2001 heeft de gemeente Lisse besloten om voor een groot aantal gebouwen risicoanalyses op te laten stellen in het kader van de legionella-preventie. Van december 2001 tot halverwege juni 2002 heeft het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland deze locaties bezocht en beoordeeld waar zich risico´s met betrekking tot legionella bevinden. Van een groot aantal waterinstallaties zijn watermonsters genomen. Tot op heden is de aanwezigheid van legionella gelukkig nog niet geconstateerd.

Beheersplan
Op basis van deze bevindingen heeft het Duinwaterbedrijf beheersplannen opgesteld waarin aangegeven is hoe de risico´s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Van deze beheersplannen is nu ongeveer driekwart gereed. Verwacht wordt dat de laatste beheersplannen nog vóór begin juli klaar zijn.
Omdat bepaalde maatregelen per direct uitgevoerd moeten worden, zijn de beheersplannen gelijk doorgestuurd naar de eigenaren/gebruikers van het betreffende pand.

Tegemoetkoming in de kosten
Voor de maatregelen aan de eigen gebouwen vragen wij binnenkort offertes aan. De andere gebouweigenaren dienen zelf actie te ondernemen op basis van het opgestelde beheersplan. Verenigingen en stichtingen waarvoor wij het beheersplan hebben op laten stellen, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de te maken kosten met betrekking tot de legionella-preventie.

Meer informatie
Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon (0252) 433 204.

Deel: ' Verenigingen en stichtingen kunnen tegemoetkoming in kosten krijgen '
Lees ook