Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda vergadering Commissie Algemene Beleidszaken - 01 oktober 2001


1. Vaststellen van de notulen van 3 september 2001.
2. Mededelingen, SMB/ROM-aangelegenheden

3. Voorstel ambitieniveau Gemeentebalie, tevens ter kennisneming afdelingsplan Gemeentebalie en notitie
Nieuwe Generatie Reisdocumenten.

4. Voorstel aanpak invoering dualisme en lokale democratie.
5. Brief aan raad van parochiebestuur.

6. Rondvraag en sluiting.

De betreffende stukken liggen, voor zover mogelijk, vanaf heden voor u ter inzage bij de Gemeentebalie.


---

Deel: ' Vergaderagenda Commissie Algemene Beleidszaken Gilze-Rijen '
Lees ook