Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda vergadering Commissie Financien - 26 september 2001

A. Toepassing spreekrechtregeling.
B. Agenda

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 13 juni 2001.
3. Medelingen en ingekomen stukken.

4. Gemeentebegroting 2002 c.a. (technisch beraad heeft conform het bestuurlijk traject reeds plaatsgevonden op woensdag 12september jl.)

5. Rondvraag/wat er ter tafel komt.
De stukken liggen vanaf 20 september 2001 ter inzage bij de Gemeentebalie.


---

Deel: ' Vergaderagenda Commissie Financien gemeente Gilze en Rijen '
Lees ook