Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 3 oktober 2001


1. Opening.

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 5 september 2001.

3. Startnotitie M.E.R., werklandschap A58.
4. Mededelingen/ter kennisname:
a. Werkdruk afdeling Milieu;
b. "Plan van aanpak reconstructie Gilze en Rijen"; c. Aanvullende projectsubsidies
d. Afsprakenlijst 5 september 2001;
e. Voortgang Projectenbureau.

5. Rondvraag.

De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke plaats en wijze ter inzage vanaf woensdag 26 september 2001.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderagenda Commissie Ruimtelijke Ordening Gilze-Rijen '
Lees ook