Gemeente Westervoort

Agenda's
---

Commissie Maatschappelijke Zorg

De vergadering van de commissie Maatschappelijke Zorg zal wegens onvoldoende agendapunten geen doorgang vinden.

Commissie Leefmilieu

Op dinsdag 18 maart 2003, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Leefmilieu plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken: 1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Regiozaken / Gemeenschappelijke regelingen
5. Verslag vergadering d.d. 18 februari 2003


* Lijst van aandachtspunten

* Leesmap

6. Plaatsen fietsersabri op de Zuidelijke Parallelweg 7. Bestemmingsplan Vredenburg, 3^e partiële herziening (Halbe) 8. Rondvraag
9. Sluiting

De agendas en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Commissie Beheer

Op woensdag 19 maart 2003, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Beheer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken: 1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Regiozaken / Gemeenschappelijke regelingen
5. Verslag vergadering d.d. 19 februari 2003


* Lijst van aandachtspuntenlijst

* Leesmap

6. Plaatsing informatiedisplay
7. Fusie werkorganisatie IZA
8. Westervoortse bijdragen in de exploitatie / dienstverlening van het Plattelandshuis Achterhoek & De Liemers (PAL) 9. Aanschaf vaatwasmachine keuken 2^e verdieping (stukken worden nagezonden)
10. Rondvraag
11. Sluiting

De agendas en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Zodra de agenda bekend is wordt deze hier gepubliceerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderagenda gemeente Westervoort '
Lees ook