Gemeente Capelle a/d IJssel


Gewijzigde vergaderdata Raads- en Commissievergaderingen.

Het College van burgemeester & wethouders van Capelle aan den IJssel heeft in de vergadering van 20 april jongstleden de volgende (extra) vergaderdata vastgesteld.

raadsvergadering : 17 mei 1999, 20.00 uur

De reguliere commissievergaderingen van de maand mei vinden plaats overeenkomstig het onderstaand schema:

commissie Bestuurszaken : 18 mei 1999, 20.00 uur

commissie Sociale zaken c.a. : 18 mei 1999, 20.00 uur

commissie Welzijn en Educatie : 25 mei 1999, 20.00 uur

commissie Stadsontwikkeling c.a.: 19 mei 1999, 20.00 uur

commissie Economische zaken c.a.: 20 mei 1999, 20.00 uur

commissie Financiën c.a. : 27 mei 1999, 20.00 uur

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderdata Raads- en Commissievergaderingen Capelle '
Lees ook