Gemeente Zoetermeer

Vergadering Adviesraad Natuur en Milieu

26 januari 1999

Bespreekpunten:


* Evaluatie Project Lokale Agenda 21

* Verordening tot het bewaren van houtopstanden
*

* Ambtelijk concept-werkplan Stadsnatuurplan 1999 d.d.
30 december 1998

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden
-wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur. Informatie: tel. 346 88 80 (commissies), tel. 346 87 78 (raad).
In het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis is een folder met de titel 'Spreekrecht: een directe manier van inspraak' beschikbaar, waarin tips staan voor gebruikmaking van het spreekrecht.

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Vergadering Adviesraad Natuur en Milieu Zoetermeer '
Lees ook