Gemeente Voorschoten


Vergadering Algemeen Bestuur SROVLR

Op 29 maart 1999 vindt de tweede vergadering plaats van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio (SROVLR). De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis van Leiderdorp en begint om 16.30 uur (tot ca. 18.00 uur).
Op de agenda staan onder meer:

* offertes beleidsplan wonen;

* Gebiedsuitwerking en Nota Bandbreedte Oostflank Leidse Regio; informatieve bespreking;

* stand van zaken jaarplan SROVLR 1999;

* voorstel begroting 2000.

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter inzage ter vergadering en in kamer 201 van het Stadsbouwhuis, Lange Gracht 72 te Leiden. Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer D. Halfwerk, secretaris van het samenwerkingsorgaan, telefoonnummer 071-5165870.

Deel: ' Vergadering Algemeen Bestuur SROVLR (Leidse Regio) '
Lees ook