Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO287
Datum: 28 december 1999

Cliëntenplatform Maassluis vergadert op 4 januari

Op dinsdag 4 januari 2000 komt het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Coppelstockzaal van het stadhuis aan de Koningshoek en begint om
14.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Op de agenda staat onder andere het verslag van de vergadering van
23 november 1999, mededelingen van de voorzitter, de ingekomen post, een aantal onderwerpen die in de raadscommissie voor sociale zaken aan de orde zullen komen worden besproken, de voortgang van de enquête die het cliëntenplatform heeft uitgezet wordt behandeld, de evaluatie van het platform, opleiding Abw en aanverwante regelingen, een brief met formulieren over de verkorte procedure bijzondere bijstand en het rechtmatigheidsplan.

De agenda voor de vergadering is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het cliëntenplatform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon 5931972).

Cliëntenplatform
De gemeente Maassluis kent nu ruim een jaar, sinds november 1998, een cliëntenplatform voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Het platform staat onder (onafhankelijk) voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede en heeft als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving. Naast verschillende personen als vertegenwoordigers van de cliënten van deze afdeling, hebben ook vertegenwoordigers van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), de Diaconie der Gereformeerde Kerk en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM) zitting in het cliëntenplatform.

Laatste wijziging: 28 December 1999

Deel: ' Vergadering cliëntenplatform sociale zaken Maassluis '
Lees ook