Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO031
Datum: 8 februari 1999

Cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid vergadert op 16 februari

Op dinsdag 16 februari 1999 komt het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Campanjezaal van het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 14.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agenda
Op de agenda van de vergadering staat onder andere de bespreking van het "Beleidsplan 1999 - Algemene bijstandswet en Ioaw/z", een onderwerp dat in de raadscommissie voor sociale zaken c.a. op 24 februari aan de orde zal komen. Ook zullen concept-teksten voor een reeks folders van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid aan de orde komen.
De agenda voor de vergadering is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het cliëntenplatform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon 5931972). Voor meer informatie kan men eveneens bij hem terecht.

Cliëntenplatform
De gemeente Maassluis kent sinds november 1998 een cliëntenplatform voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Naast verschillende personen als vertegenwoordigers van de cliënten van deze afdeling, hebben ook vertegenwoordigers van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM) zitting in het cliëntenplatform. Het platform staat onder (onafhankelijk) voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede en heeft als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving.

Laatste wijziging: 08 February 1999

Deel: ' Vergadering cliëntenplatform sozawe Maassluis '
Lees ook