Gemeente Smallingerland

Agenda

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland
17 februari 2003

De Cliëntenraad vergadert op maandag 17 februari a.s. in de raadzaal van het gemeentehuis in Drachten, Gauke Boelensstraat 2. De vergadering begint om 13.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Op de agenda staan o.a. de volgende punten:

- Kwaliteit dienstverlening afdeling sociale zaken aan de hand van onderzoeksresultaten

- Verslag uitwisselingsbijeenkomst cliëntenraden
- Financieel verslag 2002 en begroting 2003
- Bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid
- Spreekuur Cliëntenraad

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Cliëntenraad Smallingerland '
Lees ook