Gemeente Maassluis

11-9-2001

Commissie ABZ vergadert op 17 september

Op maandag 17 september is er een openbare vergadering van de commissie Algemene en Bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen

Vervanging telefooninstallatie stadhuis Om de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Maassluis te verbeteren stelt het college van B en W de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de huidige telefooncentrale in het stadhuis. De beoogde nieuwe telefooncentrale maakt het mogelijk de telefonische contacten met de burgers efficiënt en klantvriendelijk af te wikkelen. Door middel van trainingen worden de medewerkers in het stadhuis hiermee vertrouwd gemaakt.

Invoering nieuwe generatie reisdocumenten In het kader van de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten met ingang van 1 oktober 2001 is het college voornemens de benodigde software aan te schaffen en aanpassingen op de afdeling Burgerzaken door te voeren.
Het college stelt de gemeenteraad voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen en tevens de Verordening tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening vast te stellen.

Onderzoek bezoekers vergaderingen
Tijdens de eerste drie vergaderronden van dit jaar is er een onderzoek gehouden naar de ervaringen van bezoekers van openbare raads- en (burger)commissievergaderingen. Het onderzoek is uitgevoerd door bezoekers van vergaderingen van de gemeenteraad, raads- en burgercommissies te verzoeken een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst komen zaken aan de orde als doel van het bezoek aan de vergadering, ervaring, informatieverstrekking, beleving en eventuele suggesties ter verbetering. In totaal zijn er tijdens de onderzoeksperiode (tot en met de gemeenteraad op 10 april 2001) 33 openbare vergaderingen geweest en slechts 28 ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Hoewel deze lage respons geen "wetenschappelijk verantwoorde" conclusies toelaat, zijn er wel enkele algemene aanbevelingen te doen aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.

Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Overige documenten:
Vergadering Commissie Algemene- en Bestuurszaken van 17-9-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering commissie ABZ Maassluis '
Lees ook