Gemeente Leiden

Bestuur en Veiligheid

Dinsdag 28 januari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Agenda:

* GSB-deelprogramma Virtuele Bereikbaarheid en Nota Internetbeleid
* beleidsplan Planning & Control 2003

* begrotingswijzigingen n.a.v. werkbegrotingen en invoering BTW-compensatiefonds

* organisatiedoorlichting Brandweer Leiden
Pieter van Diepen, tel. 5165025

Woensdag 29 januari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
Economische zaken, Toerisme en Monumenten


* voortgang toezeggingen wethouder Geertsema (20.20 uur)
* Kantorennota 'In goede banen Leiden' (20.40 uur)
Verkeer, Vervoer en Parkeren


* voortgang toezeggingen wethouder Pechtold (21.15 uur)
* antwoord op brief ir. W. Leeuwenburg inzake ondergrondse Rijn Gouwe Lijn (21.20 uur)
Onderwijs en Cultuur
Donderdag 30 januari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
* presentatie Onderzoek vochtproblematiek molens (Molen de Valk)
* ontwerpnota Stedenbanden 'Leiden, stad in de wereld'
* raamnotitie Emancipatiebeleid

* gemeentegarantie LCKC Pernix

* omklap OC/AZC Rijnsburgerweg 124
Cor Klein, tel.: 5165200
Deze pagina is gewijzigd op 23-01-2003

Deel: ' Vergadering commissie Bestuur en Veiligheid Leiden '
Lees ook