Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-02-2003
Commissie bezwaar en beroep
Woensdag 19 februari 2003

Op woensdag 19 februari 2003 vergadert de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften in het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven. De vergadering is openbaar en begint om 18.30 uur.

De agenda is als volgt samengesteld (wijzigingen voorbehouden):

18.30 uur: het bezwaarschrift tegen het besluit namens burgemeester en wethouders van 17 december 2002, waarbij aan de bewoner van Elsweide 16 te Duiven bouwvergunning is verleend voor het uitbreiden van zijn woonhuis.

Informatie: afdeling Algemene zaken/bestuurszaken

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Commissie bezwaar en beroep in Duiven '
Lees ook