Gemeente Den Helder


25 februari 20.00
uur Financiën /Grondbedrijf

De leden van deze commissie buigen zich over een geldlening van fl.270.000,- aan het Regionaal Indicatieorgaan. Daarnaast bespreken de leden de startnotitie ‘Kerntakendiscussie als opmaat naar 2000'. Verder komt het financiële kader van 2000-2003 aan de orde. Ook buigen de leden zich over de nieuwe verordening onroerende zaakbelasting en zij bespreken de december-circulaire uit het Gemeentefonds.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg
20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.
Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

Deel: ' Vergadering commissie Financiën gemeente Den Helder '
Lees ook