Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

13-05-2002
Vergadering commissie Grondgebied

Commissie Grondgebied

Vanavond - 14 mei - vergadert de commissie Grondgebied om 20.00 uur. Er staan d rie zogenaamde artikel 19-procedures (vrijstelling van het geldende bestemmings plan) op de agenda. Ze betreffen de percelen Dorpstraat 17 (bewoning voormalig bankgebouw), Rijksweg 114-116 (uitbreiding) en de hoek Valkstraat/Duisterstraat je (bouw woning; het voorstel van B&W is om aan dit laatste verzoek niet mee te werken).

Andere onderwerpen zijn een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voo r de Baron van Brakelstraat (samenvoeging bedrijven) en de bouw van twee woning en aan Rijksweg 156 (voorstel B&W: geen medewerking verlenen).

Deel: ' Vergadering commissie Grondgebied gemeente Heumen '
Lees ook